volg ons

Actueel

Aandacht voor ouderenmishandeling

donderdag 28 november 2013

ZWOLLE - Ouderenmishandeling, het komt vaker voor dan je zou denken. Sinds kort is er een landelijke meldcode. Deze code verplicht instellingen, zoals scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en huisartsen, om verschillende vormen van huiselijk geweld niet alleen te signaleren, maar daar ook vervolgstappen in te nemen.

Kadera aanpak huiselijk geweld geeft training over de meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling aan iedereen die daar mee te maken kan krijgen, zoals vrijwilligers van het Rode Kruis, maar bijvoorbeeld ook leerlingen in een zorgopleiding. Zo ook aan medewerkers van Driezorg vandaag. “Ouderenmishandeling is zeker niet alleen fysiek”, vertelt Yvonne Matser-van ’t Oever, verantwoordelijke voor de preventieactiviteiten vanuit Kadera. “Je moet ook denken aan verwaarlozing, financiële uitbuiting, geestelijk geweld en zelfs seksueel geweld. Al komt die laatste vorm het minst voor.”

Deelnemers aan de training werken allemaal bij Driezorg, van verzorgende, tot beleidsmedewerker. “Soms durven ouderen er niet over te praten omdat ze er zich voor schamen”, denkt deelnemer Joke. “Ouderen zijn afhankelijk van de mensen in hun eigen netwerk die hun juist mishandelen.” Erika denkt dat eenzaamheid een belangrijke rol speelt bij het niet vertellen van de problemen. “Dan raken ze de enige mensen kwijt die hen nog wel eens opzoeken.”

Niet alleen familie en vrienden kunnen verantwoordelijk zijn voor ouderenmishandeling. Ook het personeel van zorginstellingen is er soms, bewust of onbewust, bij betrokken. “Het is van groot belang dat je elkaar aanspreekt op je gedrag”, vertelt Yvonne aan de deelnemers van de sessie. “Het gaat om bewustwording. Hoe zou het voor mij zijn wanneer ik bijvoorbeeld dementie heb en om de tien minuten vraag of ik naar de wc mag? De toon van het antwoord kan al heel veel uitmaken.”

Alle deelnemers aan de workshop zijn blij dat er een landelijke meldcode is. “De aandacht hiervoor is goed”, vindt Ella. “Soms signaleer je dingen die uiteindelijk geen ouderenmishandeling blijken te zijn, maar iets anders. Het is goed dat er bij Driezorg iemand is bij wie je terecht kan en die verdere actie kan ondernemen als dat nodig is. Dat was er voorheen niet. De missie van Driezorg is aandacht van mens tot mens. Deze werkwijze past hier dus heel goed in.”

Meer weten?
Zie voor meer informatie ook de opname van RTV Oost.

 Bron: De Peperbus

« naar overzicht