volg ons

Actueel

Antwoord op veelgestelde vragen m.b.t. corona maatregelen

donderdag 19 maart 2020

Het coronavirus roept veel vragen op. Hieronder vindt u veelgestelde vragen met het antwoord op een rij. De situatie voor onze verzorgings- en verpleeghuis locaties is anders dan die van alle bewoners van zelfstandige (Drie)zorgwoningen. Wij hebben daarom onze antwoorden ook opgesplitst.

Hoe gaat Driezorg om met het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen? 

  • Wij volgen de richtlijnen en zetten beschermende middelen in waar dat echt nodig is. Dat betekent dat niet standaard iedere medewerker is voorzien van een mondmasker. Dat is én niet nodig én als we dat in Nederland allemaal zouden doen dan zijn we eerder op de bodem van de landelijk beschikbare voorraad. Ook zijn de middelen dan straks niet meer beschikbaar op die momenten en in die situaties waarin het ook echt moet.

Voor de verpleeg- en verzorgingshuizen: Rivierenhof, Berkumstede, Havezate, Venus en Kievitsbloem:

  • Kunnen er nog steeds boodschappen, was of andere spullen afgeleverd worden? Ja. Dit kan van maandag t/m zaterdag tussen 9.30 en 11.30 uur. Op dinsdag en donderdag ook tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt aanbellen bij de hoofdingang. Een medewerker van Driezorg zal uw pakket aannemen en dit bezorgen. Eventueel zal de medewerker ook zaken zoals vuile was kunnen ophalen bij de bewoner. 

  • Kunnen de bewoners die gebruik maken van de warme middagmaaltijd op vier van de intramurale (gesloten) locaties (Berkumstede, Havezate, Kievitsbloem, Rivierenhof) hier nog steeds gebruik van maken? Ja, de vaste gebruikers van deze maaltijden zijn geïnventariseerd en zullen hierover bericht krijgen van medewerkers van de betreffende locaties. Zij zullen de maaltijden voorlopig in hun eigen kamer/appartement ontvangen. Voor de maaltijden op Fermate en Arcadia die via Eetcafe de Balie en WijZ worden georganiseerd, geldt dat deze niet doorgaan.

  • Mogen bewoners van tijdelijk gesloten locaties nog naar buiten? Het dringende advies is: blijf op uw appartement. Ook nu er weer voorzichtig bezoek mag komen. Houdt afstand en hanteer de hygiëneregels. Elk contact met de buitenwereld is een risico op besmetting. Wij adviseren u dan ook, voor zover als mogelijk, uw boodschappen niet zelf te doen. Ook tijdens bijvoorbeeld buitenoptredens is het dringende advies: volg ze vanaf uw balkon of vanuit uw raam. Doet u het niet voor uzelf, dan hopelijk voor uw medebewoners. 

  • Als een bewoner positief getest is op uw locatie, wat gaat er dan veranderen? Natuurlijk wordt u persoonlijk op de hoogte gesteld wanneer er een besmetting op uw locatie is. We overleggen met de betrokkenen de situatie en de wensen. We zorgen er meteen voor dat we de besmette persoon isoleren in de kamer. Alle medewerkers die over de vloer komen hanteren strikte instructie rondom beschermende middelen. Hiermee proberen we kruisbesmetting met andere bewoners of collega’s te voorkomen. Wordt de was door uw familie gedaan, dan adviseren we hen om de was in afgesloten zak 5 dagen te laten staan. 

  • Als een bewoner ziek is, of er zijn andere dringende zaken, kan ik dan alsnog toegang krijgen tot de locatie? In uitzonderingssituaties wordt op medische gronden en op individueel niveau beoordeeld of toegang mogelijk gemaakt kan worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw contactverzorgende of met ons servicepunt via 038-2001100. 

Voor de zelfstandige (Drie)zorgwoning (aanleunwoning) op Rivierenhof, Berkumstede, Kievitsbloem, Havezate, Westenhage, Wendakker, Ensemble, Arcadia, Fermate, Hof van Blom:

  • Zijn deze locaties ook gesloten? In een aanleunwoning woont iedereen zelfstandig. Voor appartementen waar de ingang niet los staat van het verzorgings- en verpleeghuis van Driezorg (bijvoorbeeld de Havezate) gelden dezelfde regels als voor het verzorgings- en verpleeghuis. Voor alle appartementen met een eigen hoofdingang geldt dat we deze locatie niet kunnen sluiten. Wel zijn de algemene toegangsdeuren (waar dat normaal niet is) ook overdag op slot. Zodat niet iedereen gewoon binnen wandelt, maar dat u zelf kunt besluiten om mensen binnen te laten. Het advies van de overheid was tot voor kort om 1 of 2 vaste bezoekers toe te laten. Inmiddels is ook dit advies losgelaten. Wel blijft het advies aan kwetsbare (oudere) mensen om extra voorzichtig te zijn.

  • Onze Specialist Ouderengeneeskunde geeft u nog een tip mee. Bij koorts, niet starten met gebruik van Ibuprofen/Diclofenac, etc. Bij voorkeur starten met paracetamol. Er gaat een gerucht rondom gebruik van pijnstillers als Ibuprofen. Voor de huidige corona-infectie is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat pijnstillers met een ontstekingsremmende werking (waaronder ibuprofen, diclofenac en naproxen) het verloop van de infectie zou kunnen verergeren. We adviseren, in overeenstemming met de behandelrichtlijnen van de NHG, paracetamol als veilige en betere keus om in eerste instantie koorts en pijn te onderdrukken. Paracetamol heeft minder bijwerkingen en helpt voldoende tegen koorts en pijn. 

Besmetting? Geeft u het ons ook door wanneer u verdacht wordt van een besmetting? Ook voor onze huishoudelijke hulp, opvolging van alarmering en eventuele ondersteuning door coördinatoren is dat prettig!

Foto's van Antwoord op veelgestelde vragen m.b.t. corona maatregelen

Antwoord op veelgestelde vragen m.b.t. corona maatregelen Antwoord op veelgestelde vragen m.b.t. corona maatregelen

(klik op een foto voor vergroting)

« naar overzicht