volg ons

Actueel

Bezoek blijft mogelijk, ook bij besmetting

donderdag 7 januari 2021

Het aantal besmettingen loopt landelijk terug, maar in de verpleeghuizen in Nederland is juist een stijging te zien. Ook bij Driezorg ontkomen we logischerwijs niet aan besmettingen. Bij een besmetting van een bewoner of medewerker wordt direct bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Mensen die naar voren komen als nauw contact, gaan direct in quarantaine. Op locatie wordt in een uitbraakteam bepaald welke lokale extra preventieve maatregelen nodig zijn. In het uitbraakteam zijn medewerkers van de locatie en specialisten van Driezorg betrokken zoals de specialist Ouderengeneeskunde en Hoofd infectieziektepreventie.

Bezoek en groepsactiviteiten
Wij isoleren het virus, niet de mensen. Daarom kijken we altijd naar wat er wél kan, binnen de mogelijkheden. Bij een besmetting is iemand in isolatie en gaat bezoek in nauw overleg met de familie en uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. Ook wanneer iemand uit voorzorg in quarantaine is maken we hierover afspraken. Gezien de landelijke lockdown zijn op de locaties voorzieningen als de kapper al dicht en groepsactiviteiten voor wijkbewoners stil komen te liggen. Groepsactiviteiten voor verpleeghuisbewoners vinden nog op zeer kleine schaal plaats. 

Vaccinaties gestart
Ondanks dat bij Driezorg het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen minder hoog is dan landelijk en in de regio, merken we dat de situatie met de dag uitdagender wordt. Het verzuim is hoog. Collega’s werken op de toppen van hun kunnen. De zorgcontinuïteit staat onder druk. Dat geldt voor de hele keten (van ziekenhuis tot het leveren van zorg aan huis) en voor alle 25 veiligheidsregio’s in heel Nederland. Het is alle hens aan dek. We zullen als sector maar ook als samenleving moeten volhouden. We zullen waakzaam en alert moeten blijven en we zullen ons moeten houden aan de corona maatregelen.

Deze week heeft Driezorg 575 uitnodigingen verstuurd aan zorgmedewerkers van onze verpleeg- en verzorgingshuizen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Eind deze week volgen de uitnodigingen aan de thuiszorgmedewerkers van Driezorg. Medewerkers worden door Driezorg voorgelicht, maar het vaccineren is een volledige vrije keuze voor medewerkers. Maar Driezorg wacht met name, net als andere zorgorganisaties, op de vaccinaties voor de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit in lijn met het advies van de Gezondheidsraad aan de minister. Het beschermen van de meest kwetsbare groep in de samenleving heeft op korte termijn de meeste gezondheidsheids winst en gaat de druk op de zorg(keten) het meest ontlasten.

« naar overzicht