volg ons

Actueel

Driezorg gaat door met bestaand sociaal plan

woensdag 28 oktober 2015

Driezorg heeft besloten het bestaande sociaal plan te handhaven en de onderhandeling met de vakbonden te beëindigen. Vanwege de kwaliteitsslag die Driezorg wil en moet maken om toekomstbestendig te blijven, is de noodzaak tot aanpassing van de organisatie op dit moment zeer groot. Daarnaast hebben medewerkers wiens functie straks komt te vervallen recht op duidelijkheid.

Het belangrijkste doel van de hervormingen binnen Driezorg is de kwaliteit van de zorg-/ dienstverlening aan de cliënt te verbeteren. Deels is dit ingegeven door het verscherpt toezicht dat vorig jaar werd ingesteld, maar meer nog door het feit dat ook Driezorg geconfronteerd wordt met een steeds zwaarder wordende zorgvraag van cliënten. Om daar aan te kunnen voldoen, is het nodig de zorg anders te organiseren, door de diversiteit in functies omlaag te brengen en het deskundigheidsniveau van medewerkers te verhogen. Dit doet Driezorg onder andere door medewerkers opleidingstrajecten en waar nodig in- en externe herplaatsingsmogelijkheden aan te bieden.

Bijbehorende mogelijkheden en regelingen werden eerder dit jaar vastgelegd in een sociaal plan. Omdat de situatie binnen de organisatie veranderde, kwam de financiële haalbaarheid van dit plan onder druk te staan. Om die reden ging de organisatie opnieuw met de vakbonden in gesprek. Het streven was om rond 1 oktober overeenstemming te bereiken over een bijgesteld sociaal plan. Helaas bleek uit de gesprekken dat dit niet haalbaar was. Vanwege de noodzaak tot aanpassing van de organisatie en duidelijkheid voor medewerkers wiens functie komt te vervallen, is besloten het huidige sociaal plan te behouden. Dit betekent niet dat de financiële situatie intussen gewijzigd is. 

« naar overzicht