volg ons

Actueel

Driezorg gaat niet in beroep tegen pilot ‘Zorg in de Wijk’

woensdag 28 oktober 2015

Driezorg heeft haar beroep tegen de pilot ‘Zorg in de wijk’ van Zilveren Kruis Achmea ingetrokken. Aangezien het beroep juridisch maar een zeer geringe kans van slagen heeft, wegen voor Driezorg de kosten niet op tegen de baten. Duidelijk is dat de organisatie niet achter de pilot staat: met het invoeren van deze pilot wordt de keuzevrijheid van cliënten beperkt en is er sprake van een gedwongen onderbreking in de continuïteit van de zorg die Driezorg biedt.

Op 10 locaties in Zwolle levert Driezorg een totaalpakket van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen. Juist deze kracht van Driezorg, een beschutte leefomgeving met zorg en ondersteuning die past bij de levensfase en meegroeit met de zorgbehoefte, komt door de pilot onder druk te staan.

Waarom in beroep tegen de pilot?

Met de pilot ‘Zorg in de Wijk’ heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea haar zorginkoop voor wijkverpleging in Zwolle anders ingestoken dan andere jaren. In deze pilot is Driezorg op voorhand uitgesloten als voorkeursaanbieder, omdat de organisatie onder verscherpt toezicht staat. Aangezien het verscherpt toezicht van toepassing is op 2015 en de pilot gaat over de zorginkoop voor 2016, heeft Driezorg in een eerder stadium beroep aangetekend.

« naar overzicht