volg ons

Actueel

Driezorg onder verscherpt toezicht

donderdag 5 februari 2015

Op 5 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bekend gemaakt dat zij Driezorg voor de duur van een half jaar onder Verscherpt Toezicht heeft gesteld.

Op deze pagina:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Driezorg onder verscherpt toezicht

ZWOLLE –  Donderdag 5 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bekend gemaakt dat zij Driezorg voor de duur van een half jaar onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Volgens de IGZ liggen de tekortkomingen op organisatieniveau met name in het feit dat er nog onvoldoende aandacht is geweest voor het implementeren en controleren van verbetermaatregelen èn het ontbreken van stuurinformatie om de kwaliteit en veiligheid te meten en te monitoren. Daarnaast scoorde Driezorg onvoldoende als het gaat om cliëntdossiers, medicatieveiligheid, deskundigheid, bejegening en inzet van personeel, op locatie Rivierenhof.

“Hoewel we de situatie uiteraard ontzettend betreuren, erkennen we voor een belangrijk deel wat de Inspectie heeft geconstateerd,” aldus Wim Rave, directeur-bestuurder. “Sterker nog: deze vormden eerder al mede aanleiding om - met ondersteuning vanuit InVoorZorg (een programma geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans; kenniscentrum langdurende zorg) - te starten met een omvangrijk Driezorgbreed verandertraject. Een traject dat na een gedegen planvormingsfase, in januari 2015 op het punt stond om te worden uitgevoerd. Het is jammer dat we deze plannen niet op de voorgestelde wijze kunnen laten doorgaan.
Tegelijkertijd zijn we ook verbaasd èn onaangenaam verrast over de bevindingen: de uitkomsten van andere meetinstrumenten 
- zoals de onafhankelijke cliënttevredenheidsonderzoeken en de externe audits door stichting Perspekt, lieten een ander beeld zien. Die resulteerden in bovengemiddelde cliënttevredenheidsscores en gouden en zilveren PREZO-keurmerken voor de locaties. Dat maakt de bevindingen van de Inspectie tegelijkertijd erg dubbel.”

“Dat neemt echter niet weg dat wij met de Inspectie van mening zijn dat ook Driezorg aan de gestelde normen voor veilige en verantwoorde zorg moet voldoen. Om die reden nemen we dit signaal van de Inspectie dan ook zeer serieus. Zo serieus zelfs, dat we de verbetermaatregelen voor locatie Rivierenhof op al onze andere locaties extra checken en borgen. Daarnaast waren er op strategisch-operationeel niveau reeds diverse plannen beschikbaar om de organisatie toekomstbestendig te maken en tegelijkertijd op een gedegen manier door de transitie in de zorg te begeleiden. Kortgezegd gaat het om een andere samenstelling van zorgteams, met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een plattere organisatiestructuur en meer en betere inzet van verpleegkundigen. Naast het aanpassen van andere interne processen op organisatieniveau gaan we daar onverminderd mee door.”

"Duidelijk mag zijn dat de komende periode onze volle aandacht zal uitgaan naar de opdracht die de Inspectie ons heeft gegeven. Wij doen ons uiterste best en vertrouwen erop dat we zo spoedig mogelijk aan alle normen uit het inspectierapport voldoen en ook onze behaalde kwaliteitskeurmerken waardig zijn en blijven.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de media:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuancering berichtgeving media
“De berichtgeving in de media vraagt enige nuancering,” aldus Wim Rave. “Het Verscherpt Toezicht – zoals destijds is ingesteld bij Stichting Berkumstede – is niet ontstaan onder de vlag van Driezorg. Sterker nog: vanuit Driezorg werden we pas kort voor het fusiemoment geconfronteerd met Verscherpt Toezicht, dat toen reeds ingesteld was. Na stevige gesprekken met het toenmalige bestuur en directie, hebben we de afweging gemaakt om de fusie toch door te laten gaan en hebben we vervolgens alles op alles gezet om het Verscherpt Toezicht op te heffen. Dat is binnen de daartoe gestelde termijn gelukt. Uiteraard doet dit niets af aan de recente bevindingen van de Inspectie, voor Driezorg in het algemeen èn in het bijzonder voor locatie Rivierenhof. De suggestie dat Driezorg nu voor de tweede keer onder Verscherpt Toezicht is gesteld, is echter niet terecht.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanstelling interim collegiaal bestuurder/extern adviseur Raad van Toezicht
Naar aanleiding van onder andere de bevindingen van de Inspectie, heeft Driezorg besloten om tijdelijk een interim collegiaal bestuurder en extern adviseur Raad van Toezicht aan te stellen. De inzet van deze interim collegiaal bestuurder/extern adviseur zal - voor de duur van vooralsnog 5 maanden - gericht zijn op het:

  • (door)Ontwikkelen van een visie op kwaliteit en veiligheid van zorg, in aansluiting bij de bestaande plannen van Driezorg;
  • Binnen de gestelde termijn voldoen aan de normen van de IGZ en het uitwerken van een concreet plan van aanpak hiervoor;
  • Implementeren van de processen die uit de opdracht en de gewenste rapportages voortkomen;
  • Uitwerken van een helder besturings- en besluitvormingsmodel;
  • Uitwerken van een plan uitwerken m.b.t. samenhangende stuurinformatie voor kwaliteit en veiligheid;
  • Creëren van een open- en aanspreekcultuur, waarbij kwaliteit de basis vormt van het vakmanschap.

Vanuit de ervaring met andere Verscherpt Toezicht-situaties, zal de interim collegiaal bestuurder/extern adviseur een directe bijdrage leveren aan de implementatie en borging op het gebied van kwaliteit, zorg en veiligheid.

« naar overzicht