volg ons

Actueel

Driezorg presenteert eerste fase hervormingsplan

vrijdag 25 september 2015

ZWOLLE/HATTEM - Op donderdag 24 en vrijdag 25 september jl. heeft Driezorg de consequenties van de eerste fase van het hervormingsplan aan de medewerkers gepresenteerd. In deze eerste fase ligt de nadruk op de gevolgen voor de functies in het zorgproces; daarvan komt er vanaf 1 januari 2016 een aantal te vervallen. In plaats daarvan komen zorgfuncties met een hoger kennis- en opleidingsniveau beschikbaar.

De veranderingen zijn onderdeel van de nieuwe strategische koers van de organisatie. Deze nieuwe koers is noodzakelijk om ook op lange termijn beter het hoofd te kunnen bieden aan de landelijke veranderingen in de ouderenzorg en de strengere (kwaliteits)eisen van onder andere de inspectie. 

Zorg anders georganiseerd
Om cliënten en hun netwerk daadwerkelijk de regie te geven over het eigen leven èn tegelijkertijd nog beter in de toenemende zorgzwaarte van alle cliënten te voorzien, gaat  Driezorg de zorg anders organiseren. Per 1 november a.s. houdt de huidige sectorstructuur op te bestaan. In plaats daarvan komen er straks nieuwe zorg- en serviceteams, die de cliënt integraal ondersteunen op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Zorggerelateerde functies
Als gevolg hiervan komt per 1 januari 2016 een heel aantal zorggerelateerde functies te vervallen. In plaats daarvan komen er andere functies beschikbaar, met een hoger kennis- en opleidingsniveau. Deze zwaardere zorgfuncties zijn nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren en aan de steeds complexer wordende zorgvraag van cliënten te voldoen. Dit najaar wordt per medewerker gekeken of hij/zij naar een dergelijke functie zou kunnen doorstromen. Per 1 januari wordt geleidelijk toegewerkt naar de nieuwe situatie.

Vervolgtraject
Op korte termijn vindt onder de medewerkers een ledenraadpleging plaats door de vakbonden. Ook de medezeggenschapsorganen moeten nog een advies uitbrengen. Aangezien Driezorg dit traject zorgvuldig wil ingaan, is besloten om alle medewerkers zelf vooraf over het plan te informeren. Driezorg kan zich goed voorstellen dat het plan binnen de organisatie tot onrust/onzekerheid zal leiden. Om die reden vindt de organisatie het belangrijk om andere doelgroepen, zoals vrijwilligers, cliënten en hun contactpersonen, tijdig te informeren en waar mogelijk te betrekken. Hiertoe vinden de komende weken onder andere informatiebijeenkomsten plaats. 

« naar overzicht