volg ons

Actueel

Driezorg zet nieuwbouwplannen Hof van Blom niet door

donderdag 23 juni 2016

Driezorg besluit de oorspronkelijke plannen voor Hof van Blom (herbouw kleinschalig wonen voor dementerende ouderen en zelfstandige zorgwoningen) niet door te zetten. Driezorg zal ook geen nieuwbouwplan ontwikkelen en treft voorbereidingen de grond en bebouwing in Hattem, in eigendom van Driezorg, te verkopen. 

Driezorg heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een uitgebreide analyse en (her)verkenning van de situatie in Hattem. Aanleiding tot deze uitgebreide en diepgaande analyse was het niet rondkrijgen van de financiering voor de Hof van Blom. Nadere bestudering van de plannen, vooral van de daarin opgenomen zorgvraag in relatie tot het zorgaanbod in Hattem, gaf een ander inzicht.

Het blijkt dat collega zorgaanbieder Hanzeheerd niet alleen lichte zorg, maar ook zware zorg biedt. Daarbij zien we een trend dat het aantal indicaties, afgegeven door het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) voor zorg met verblijf afneemt en dat ouderen langer thuis blijven wonen. Als we tegen deze achtergrond de oorspronkelijke bouwplannen voortzetten, dan ontstaat er een overcapaciteit in Hattem. Ook is er geen toezegging van het Zorgkantoor voor de vergoeding van zorgplaatsen en komt de financiering niet rond.

Dit inzicht heeft geleid tot het besluit de nieuwbouwplannen voor de Hof van Blom niet door te zetten.

 Janita Gorte (directeur-bestuurder bij Driezorg): “We betreuren het dat we geen positiever bericht hebben over de Hof van Blom voor alle mensen die hierop zitten te wachten en waar toezeggingen aan zijn gedaan. De zorgwereld verandert en Driezorg moet mee veranderen en realistisch zijn. We moeten niet bouwen voor leegstand. Dat is niet financieel verantwoord. Driezorg levert ook huishoudelijke hulp en zorg in de wijk en zal dit gewoon blijven bieden in Hattem. Wel willen we, in goede samenwerking met andere (zorg) organisaties in Hattem, kijken wat we aanvullend kunnen bieden als het gaat om ondersteuning en zwaardere zorg bij cliënten thuis.” 

« naar overzicht