volg ons

Actueel

Herontwikkeling woonzorgcentrum De Venus

maandag 8 juli 2013

Vanwege de landelijke politieke ontwikkelingen in de ouderenzorg, werkt Driezorg aan de herontwikkeling van locatie woonzorgcentrum De Venus. Het woonzorg-centrum zal zich in de toekomst volledig gaan richten op het leveren van extramurale zorg. Het leveren van de intramurale zorg, oftewel de ‘verzorgingshuiszorg’, zal daarmee binnen nu en één à twee jaar worden afgebouwd. 

Om op genoemde ontwikkeling te anticiperen is, er reeds een stedenbouwkundige schets gemaakt. In deze schets, genaamd ‘wonen in het park’, zijn ca. 65 ruimere (huur-/koop-)appartementen opgenomen, waar men desgewenst een beroep kan doen op professionele hulp. Op deze manier hoopt Driezorg een zo compleet en passend mogelijk zorgpakket te leveren, in de vorm van scheiden van wonen en zorg. 

De herontwikkeling van de locatie is noodzakelijk vanwege de landelijke veranderingen in de sector. Als gevolg van de stelselherziening van de AWBZ, is het vanaf 1 januari jl. niet meer toegestaan om mensen met een laag ZZP (ZorgZwaartePakket) nog in een verzorgingshuis op te nemen. Aangezien de overheid het eveneens niet toestaat om leegkomende appartementen op te vullen met mensen met een hoger ZZP, is de verwachting dat de leegstand - waar nu reeds in bescheiden mate sprake van is - na verloop van tijd verder zal toenemen. Daarnaast is gebleken dat het huidige pand niet meer aan de nieuwe zorginkoop-eisen voldoet.

Op welke termijn de herontwikkeling van De Venus gerealiseerd wordt, is op dit moment nog niet precies bekend. De organisatie doet haar uiterste best om voor de huidige bewoners en medewerkers tot een passende, zorgvuldige oplossing te komen. Hiertoe ziet Driezorg onder andere mogelijkheden in continuering van intramurale zorg voor hogere ZZP’s in haar andere woonzorgcentra en het uitbouwen van de wijkfunctie op het gebied van wonen en welzijn.

Foto's van Herontwikkeling woonzorgcentrum De Venus

Herontwikkeling woonzorgcentrum De Venus

(klik op een foto voor vergroting)

« naar overzicht