volg ons

Actueel

IGZ spreekt vertrouwen uit in Driezorg. Verscherpt Toezicht Driezorg opgeheven

maandag 21 december 2015

Op 18 december 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg het verscherpt toezicht op Stichting Driezorg opgeheven.  De Inspectie spreekt het vertrouwen uit in de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg bij Driezorg. De Inspectie kwam tot deze conclusie na een hertoetsbezoek op 1 december  aan locatie Rivierenhof te Zwolle. 

Driezorg stond sinds 5 januari 2015 onder verscherpt toezicht omdat de Inspectie had geconstateerd dat de kwaliteit en veiligheid niet altijd voldoende gegarandeerd was. Binnen Driezorg zijn vanaf januari veel verbetermaatregelen uitgevoerd.

Het is de IGZ gebleken dat de eerder geconstateerde tekortkomingen voortvarend en Driezorg-breed zijn aangepakt. Tijdens het hertoetsbezoek is de inspectie specifiek nagegaan in hoeverre de verbetermaatregelen geborgd en aantoonbaar verankerd zijn tot diep in de organisatie. Uit gesprekken met medewerkers en cliënten bleek dat de genomen verbeteringen geen papieren werkelijkheid zijn, maar dat de veranderingen tot op de werkvloer zichtbaar en merkbaar zijn. Medewerkers gaven er in woord en daad blijk van dat zij zijn meegenomen in de veranderingen en verbeteringen en droegen dit ook uit. Er is een cultuuromslag zichtbaar. Op alle thema’s is vooruitgang geboekt. Beleid is uitgevoerd en geïmplementeerd.

Janita Gorte, directeur-bestuurder van Driezorg over het behaalde resultaat: “Wij zijn blij dat de Inspectie vertrouwen heeft in Driezorg en dat wij aan onze cliënten kunnen melden dat we veilige zorg leveren van goede kwaliteit. Binnen Driezorg is de afgelopen periode heel hard gewerkt om de tekortkomingen weg te werken, met de inzet van onze gedreven medewerkers. Kwaliteit en veiligheid beschouwt Driezorg, nu en in de toekomst, als een onderdeel van het dagelijkse werk. 

« naar overzicht