volg ons

Actueel

jaarcijfers Driezorg laten positieve tendens zien

maandag 12 juni 2017

De jaarcijfers van 2016 laten het positieve effect zien van de herstelmaatregelen die door Driezorg in 2016 zijn ingezet. “In de eerste kwartaalcijfers van 2017 zien we dat die stijgende lijn wordt doorgezet”, aldus Janita Gorte, directeur-bestuurder van Driezorg.

Terugblik
De afgelopen twee jaren waren moeilijk voor Driezorg. Dat is geen geheim. In 2015 werd Driezorg onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ). Er is hard gewerkt aan de kwaliteit van zorg en met resultaat. Het verscherpt toezicht werd eind 2015 opgeheven. In 2016 heeft Driezorg die stijgende lijn van kwaliteit van zorg vastgehouden en is ook het vervolgtoezicht opgeheven. Het jaar 2015 werd afgesloten met een negatief resultaat van €11,2 miljoen.

Cijfers 2016
In 2016 is daarnaast hard gewerkt aan het verbeteren van het financiële resultaat. Waar het genormaliseerde resultaat 2015 nog €4,5 miljoen negatief was, heeft Driezorg dit in 2016 weten om te buigen tot een negatief resultaat van €0,4 miljoen. (Genormaliseerd resultaat is het resultaat zonder eenmalige lasten en baten in dat boekjaar). Het totale resultaat 2016 is € 2,6 miljoen negatief. Van het resultaat uit 2016 is 1,1 miljoen te herleiden tot eenmalige nieuwe CAO effecten en een verplichting tot het eenmalig uitbetalen van Onregelmatigheid Toeslagen (ORT) over vakantie uren in voorgaande jaren. Daarnaast brengt een reorganisatie ook extra kosten met zich mee. In 2016 waren deze € 1,3 miljoen.

Vooruitblik
De herstelmaatregelen zijn nog in volle gang en brengen veranderingen met zich mee. Logischerwijs is dat merkbaar en vaak wennen. Dat ziet ook Janita Gorte. “We zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg. Dankzij de inzet van collega’s en vrijwilligers en het begrip van onze cliënten, bewoners, hun familie. De herstelmaatregelen hebben als doel dat Driezorg ook in de toekomst een veilig en vertrouwd (t)huis kan bieden voor onze bewoners en cliënten. Daar gaan én staan we voor”. 

Foto's van jaarcijfers Driezorg laten positieve tendens zien

jaarcijfers Driezorg laten positieve tendens zien

(klik op een foto voor vergroting)

« naar overzicht