volg ons

Actueel

Jaarverslag 2019

vrijdag 12 juni 2020

Jaarverslag 2019 - Driezorg kijkt met vertrouwen naar de toekomst

Een gezonde en stabiele organisatie, dat laten de cijfers van Driezorg zien. Voor de bijna 1500 cliënten was in 2019 alles gericht op het verbeteren en veiliger maken van de zorg en het welzijn. Voor het derde jaar op rij schrijft Driezorg groene cijfers. De jaarrekening laat een mooi positief resultaat zien. In 2019 is hard gewerkt aan een herijking van de strategische koers. De strategie ‘Ongewoon gewoon Driezorg’ is vastgesteld. Daarin zetten we de lijn voort die in de afgelopen jaren al is ingezet: een financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie.

In 2019 is het resultaat €1,8 miljoen (genormaliseerde resultaat circa €1,3 miljoen). De solvabiliteit steeg met 4 procentpunten naar 31%. Frank Kodden, bestuurder Driezorg zegt: “De organisatie laat met deze cijfers zien dat Driezorg een bestendige koers vaart. Dat de organisatie gezond is en dat de basis staat. Het is de verdienste van alle medewerkers die hieraan hebben bijgedragen en het management die deze koers hebben ingezet. Ik ben super trots op hen. Zij zijn het geweest die steeds (en met resultaat) verbeterslagen hebben weten te maken.”

Verbeterslagen
In 2019 werkte Driezorg op allerlei manieren aan kwaliteitsbevordering. Thema’s als dementie en onbegrepen gedrag kwamen veelvuldig aan de orde. Dat merkt de cliënt direct. Maar ook als het gaat om de gezondheid van medewerkers zijn belangrijke stappen gezet. Kodden: “We voeren we op een andere manier het gesprek over ziekteverzuim met elkaar. We leggen het accent op vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Kijken we naar wat wél kan in plaats van naar ziekte of beperkingen. Dit heeft ons verzuimcijfer enorm verlaagd. Dat is fijn voor de medewerker, maar zeker ook voor de cliënt. We streven ernaar dat zij zoveel mogelijk vertrouwde gezichten zien.” In 2019 kwamen er meer appartementen beschikbaar.

De organisatie maakt tevens een slag als het gaat om efficiëntie en vooruit denken. Kodden: “Bijvoorbeeld als je kijkt naar het opstellen van dit jaarverslag en het tijdig afronden van het proces van de jaarrekening. Dat is altijd een hele klus. De afgelopen weken staat bij Driezorg volledig in het teken van het verlenen van goede zorg en ondersteuning tijdens deze coronacrisis. Toch was het niet nodig om uitstel te vragen voor het afronden van de jaarrekening. Ook weer een voorbeeld dat dat we op alle vlakken professionaliseren en dat de basis staat als een huis. Dat is fijn, want 2019 is geweest. De energie en de focus moet liggen op de weg die voor ons ligt.”

Infographic Jaarverslag 2019

 

« naar overzicht