volg ons

Actueel

Meer Kracht Minder Zorg

woensdag 5 december 2012

Op maandag 26 november vond in het woonzorgcentrum Westenhage (Zwolle) de kick-off plaats van het zorg- en welzijnsproject ‘Meer Kracht Minder Zorg’ (MKMZ), een initiatief van Travers Welzijn en Icare Verpleging en Verzorging. Met dit project, waarvan de pilot momenteel draait in Zwolle (Aalanden en Westenholte), Kampen en Hasselt, willen deze organisaties samen met de welzijnsorganisaties Driezorg, Stichting Welzijn Kampen, Stichting Welzijn Ouderen Zwartwaterland (SWOZ) een brug slaan tussen zorg en welzijn en de eigen kracht van zorgbehoevenden versterken.

In de zorg wordt vaak oplossingsgericht gewerkt: wanneer iemand een zorgvraag heeft, kijkt de zorgverlenende instantie wat er aan zorg kan worden geboden. Daarbij wordt de context van de vraag of de leefomgeving van de zorgvrager soms uit het oog verloren. Vaak is er sprake van een vraag achter de vraag: uit onderzoek is gebleken dat 30% van alle zorgvragen eigenlijk voortkomt uit welzijnsvragen. Welzijnsprofessionals zijn juist gericht op deze welzijnsvragen, maar hebben daarentegen minder aandacht voor de zorgbehoefte. Het project Meer Kracht Minder Zorg wil zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar verbinden.

Het project wordt uitgevoerd door samengestelde duo’s: een wijkverpleegkundige van Icare en een welzijnsmedewerker vanuit Driezorg, Stichting Welzijn Kampen, SWOZ of Travers Welzijn. Deze duo’s gaan in gesprek met bewoners uit de wijken met als doel de eigen kracht van bewoners te verkennen en waar nodig te versterken. Samen met de buurtbewoner wordt diens leefsituatie aan de hand van verschillende levensgebieden besproken. In dat gesprek is aandacht voor leefstijl, welbevinden en verwachtingen rondom het ouder worden. Uit het gesprek kunnen aandachtspunten naar voren komen waarmee de bewoner aan de slag gaat. Niet altijd is er professionele zorgverlening nodig. Zo bleek tijdens een gesprek dat de buurtbewoner zelf weer graag boodschappen wil doen. Het gesprek sterkt de bewoner om zijn kleindochter te vragen om met hem mee te gaan.

De eerste geluiden zijn zeer positief te noemen. Dat geeft ook het duo Aalanden tijdens de kick off aan, bestaande uit Gea Kuipers, wijkverpleegkundige bij Icare en Tamara Stoute, welzijnswerker bij Travers Welzijn. “Als je de tijd neemt voor mensen komt er een behoefte op tafel die je anders niet direct zou zien of in zou schatten”, aldus Gea. Tamara vult aan: “Soms lijken het hele kleine dingen die je samen realiseert, maar je ziet hoe iemand van die kleine dingen kan opleven.” De Zwolse wethouder Erik Dannenberg was ook aanwezig bij de kick off en noemde het project ‘een mooi initiatief dat zich richt op de eigen kracht van mensen.’

 

Foto's van Meer Kracht Minder Zorg

Meer Kracht Minder Zorg

(klik op een foto voor vergroting)

« naar overzicht