volg ons

Actueel

Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad steunen Herstelplan Driezorg

donderdag 22 december 2016

ZWOLLE –Driezorg heeft een herstelplan opgesteld om in totaal € 5 mln. aan kosten om te buigen en de dienstverlening op een eigentijdse wijze te organiseren. Inmiddels is reeds €3mln. aan bezuiniging gerealiseerd in 2016. Afgelopen weken heeft Driezorg medewerkers, vrijwilligers en cliënten op de hoogte gebracht van de maatregelen van het Herstelplan. Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad hebben nu beide positieve adviezen gegeven en hun vertrouwen uitgesproken in het realiseren van het Herstelplan.

Directeur – bestuurder Janita Gorte is tevreden dat nog voor het einde van dit jaar de besluitvorming over het Herstelplan is afgerond en dat betrokken medewerkers geïnformeerd worden over de persoonlijke consequenties. “Het overleg met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad heeft in een constructieve sfeer plaats gevonden en ik heb veel waardering voor de grondige wijze waarop ze tot hun adviezen zijn gekomen”, aldus Janita Gorte. In samenwerking met de vakbonden is, in aanvulling op het sociaal plan, een vrijwillige vertrekregeling tot stand gekomen. Ze verwacht dat dit voor een aantal medewerkers een passende oplossing kan zijn. “Daarbij realiseer ik mij dat het voor collega’s die geraakt worden door de herstelmaatregelen vervelende dagen zijn. We zullen hen maximaal ondersteunen bij het vinden van een passende oplossing”.

Voorzitter Carl van Lente van de Ondernemingsraad geeft aan dat een goed sociaal vangnet voor de OR een belangrijke randvoorwaarde was om tot een positief advies te komen: “De maatregelen zijn nodig en het Herstelplan zat goed in elkaar, maar de betrokken medewerkers verdienen dat ze zo goed mogelijk aan ander werk worden geholpen of een regeling krijgen waarmee ze uit de voeten kunnen. En dat is gelukt”.

Ook de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, Wilma Nijland is positief. “We hebben er vertrouwen in dat uiteindelijk de cliëntenzorg wordt gediend. Niet alleen omdat door de plannen de continuïteit van de zorg ten goede komt, maar ook omdat het Herstelplan leidt tot eigentijdse zorgdienstverlening.”

Het Herstelplan wordt nu uitgevoerd. Het zwaartepunt ligt daarbij op het eerste kwartaal van 2017. Per 1 april 2017 moet het grootste deel van de plannen zijn uitgevoerd. 

« naar overzicht