volg ons

Actueel

Plannen voor nieuwe Hof van Blom definitief

vrijdag 29 november 2013

Hattem – 32 verpleegplaatsen ‘kleinschalig wonen’, 24 zorgwoningen en 41 aanleunwoningen; de verbouwplannen voor Driezorg-locatie Hof van Blom zijn definitief! Planning is dat in het voorjaar van 2014 gestart kan worden met de bouw en dat het complex in 2015 gereed zal zijn.

Kleinschalig wonen; voor ouderen met psychogeriatrische zorgvraag
De huidige Hof van Blom telt 38 verzorgingsplaatsen. Twee delen van de locatie zullen worden gesloopt, om plaats te maken voor de 32 verpleegplaatsen voor ouderen met een psychogeriatrische zorgvraag. In de planvorming is het principe van ‘kleinschalig wonen’ toegepast. Dit betekent dat er steeds maximaal 8 ouderen in één woongroep wonen, met een gemeenschappelijke huiskamer, keuken en buitenruimte èn een eigen appartement. Op deze manier beoogt ‘kleinschalig wonen’ zoveel mogelijk een ‘normale’ woon-/leefsituatie te benaderen, zoals bewoners die ook voorheen gewend waren.

Zorgwoningen en aanleunwoningen; voor ouderen die zo zelfstandig mogelijk willen wonen
In de 24 nieuwe zorgwoningen kunnen mensen met een lagere zorgbehoefte zelfstandig wonen, terwijl – indien nodig - toch een beroep kan worden gedaan op het volledige zorgpakket van het huidige verzorgingshuis. Het verbouwplan voldoet daarmee volledig aan de gewijzigde inzichten over de zorg aan ouderen met een zorgvraag en past in de stelselherziening die de landelijke overheid in gang heeft gezet.

De 41 bestaande aanleunwoningen worden binnen enkele jaren met eenzelfde aantal uitgebreid op het naastgelegen ijsbaanterrein. Voor invulling van deze locatie is sinds kort door de Gemeente Hattem een speciale klankbordgroep ingesteld. Daarnaast zullen ook toekomstige bewoners van het complex aan het Uilennest (Triada) een beroep kunnen doen op de zorg en welzijn vanuit de Hof van Blom.

Planning nieuwbouw
De planning is dat in het voorjaar van 2014 gestart kan worden met de bouw. Met een geplande bouwtijd van ruim één jaar zal in 2015 het complex gereed zijn voor inhuizing. Belangrijk aspect hierbij is de termijn van de bezwaarprocedure die binnenkort aanvangt. Directie, maar ook de cliëntenraad van de Hof van Blom,  spreekt de wens uit dat door deze procedure geen vertraging zal ontstaan.

Foto's van Plannen voor nieuwe Hof van Blom definitief

Plannen voor nieuwe Hof van Blom definitief

(klik op een foto voor vergroting)

« naar overzicht