volg ons

Actueel

Regionale samenwerking zorgt voor meer ruimte op IC’s

zaterdag 28 maart 2020

Regionale samenwerking zorgt voor meer ruimte op IC’s

Om de komende periode voldoende bedden op de intensive care in ziekenhuizen vrij te houden, is spreiding van de corona-zorg nodig. De samenwerkende VVT-organisaties in regio IJsselland nemen hun verantwoordelijkheid in de keten door patiënten over te nemen van Isala. De eerste patiënten zijn opgenomen in het Zonnehuis.

 

Doorstroom 

De opname betreft COVID-19 patiënten die geen dringende medisch specialistische hulp meer nodig hebben, maar nog te zwak zijn om naar huis te gaan. Dit zorgt voor een snellere doorstroom in het ziekenhuis. Hierdoor blijven de hoognodige bedden op de intensive care van Isala beschikbaar voor mensen die zeer dringend medisch specialistische zorg nodig hebben.  

“We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om met elkaar deze crisis het hoofd te bieden”, aldus Marco van Alderwegen, bestuurder Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, waar de eerste COVID-19 patiënten zijn opgenomen. Van Alderwegen snapt dat het besluit om patiënten over te nemen wellicht tot zorgen kan leiden bij bewoners en familie van bewoners in het Zonnehuis. Van Alderwegen benadrukt dan ook dat patiënten met het coronavirus geïsoleerd worden verpleegd, medewerkers over voldoende persoonlijke beschermende maatregelen beschikken en strikt volgens de richtlijnen van het RIVM en GGD werken. 

“Frank Kodden, woordvoerder namens de VVT-organisaties: “Door het samenvoegen van patiënten met het coronavirus op een daarvoor toegeruste en speciaal ingerichte afdeling, wordt de capaciteit binnen de regio vergroot voor herstelzorg die niet in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. De samenwerking en afstemming tussen ziekenhuis, huisartsen en VVT-organisaties binnen de regio zien we als een noodzakelijke stap in het gezamenlijk bestrijden van deze crisis. Samen bereiden we ons voor op scenario's die mogelijk om aanvullende maatregelen en opvangmogelijkheden vragen. Wij doen er alles aan om voorbereid te zijn en om het welzijn en de gezondheid van clienten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en te borgen. Daarbij is en blijft ons doel het zoveel mogelijk voorkomen van verspreiding van het coronavirus en herstellende mensen verzorgen.” 

 Dit persbericht is uitgegeven namens de samenwerkende VVT- organisaties Regio IJsselland. (IJsselheem, Het Zand, Driezorg, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Het Baken, PGVZ, Rosengaerde, Carinova, ZGR, Viattence, Hanzeheerd, Leliezorggroep, Curadomi thuiszorg, Icare, Buurtzorg.) 

« naar overzicht