volg ons

Actueel

Sluiting verzorging- en verpleeghuizen Driezorg

maandag 16 maart 2020

Op 15 maart is door het kabinet een aantal nieuwe corona-maatregelen aangekondigd die tot en met 6 april gaan gelden voor het hele land. De maatregelen zijn bedoeld om het contact tussen mensen terug te brengen. Uiteraard geven wij bij Driezorg gehoor aan deze verscherpte corona-maatregelen, destemeer omdat bij ons op locaties en in zorg de meest kwetsbaren wonen en zorg ontvangen. 

Vanaf 17 maart (vooralsnog) tot 28 april houden wij de deuren van locaties gesloten.

 • De sluiting gaat om de verzorging- en verpleeghuizen Berkumstede, Rivierenhof, Havezate, Venus, Kievitsbloem. 
 • Voor locaties Arcadia, Fermate, Westenhage, Wendakker, Ensemble en Hof van Blom geldt dat wij bewoners ‘adviseren’ om geen fysiek contact te hebben met buitenstaanders waar mogelijk. Omdat iedereen hier zelfstandig verblijft kunnen wij niet verbieden dat bewoners bezoek ontvangt.
 • Onze zorg in de wijk (huishoudelijk hulp en wijkverpleging) gaat vooralsnog gewoon door.

Voor onze verzorgings- en verpleeghuizen: 

 • Dit betekent dat er helaas geen bezoek mogelijk is. Dit is een ingrijpende maatregel. Onze medewerkers zullen er de komende weken alles aan doen om nóg een stapje extra te zetten om de dagen van uw dierbare zo fijn mogelijk te laten verlopen. Bewoners die zelfstandig naar buiten kunnen, mogen natuurlijk naar buiten zolang dat ook vanuit het RIVM toegestaan is. Is uw dierbare ziek, overlegt u dan met de zorg. Na toestemming van de arts én met inachtneming van alle belangrijke hygiëne-maatregelen kunt u dan wel op bezoek komen.
 • Alleen toegang voor derden (fysiotherapaut en pedicure, etc) als het strikt gaat om medisch noodzakelijke handelingen.  
 • Onze restaurants zijn gesloten. Eet u altijd op onze locatie en woont u zelfstandig, dan zorgen wij dat u ook in deze tijd een maaltijd thuis bezorgd krijgt. 
 • Alle bijeenkomsten, spreekuren, vergaderingen, activiteiten en dagbestedingen gaan tot nader bericht niet door.
 • Tevens is het bloedprikken van Isala prikposten voorlopig niet mogelijk op onze locaties (bespreek met uw huisarts de alternatieven). 
 • Geen dienstverlening van kapper, pedicure en andere externe dienstverleners in onze gebouwen.
 • Vrijwilligersinzet ligt voorlopig stil: Wanneer de zorgcontinuïteit in gedrang komt kan het zijn dat wij u eventueel benaderen voor uw hulp. 

In uitzonderingssituaties wordt op medische gronden op individueel niveau beoordeeld of toegang mogelijk gemaakt kan worden. Wilt u hier iemand over spreken, dan kunt u contact opnemen met ons via 038-2001100.

Voor familiebezoek, mantelzorg en normale bezoekjes aan cliënten is het tot nader order helaas niet mogelijk om op onze locaties te komen. Wij werken hard aan een oplossing waarbij beeldcontact tot stand kan komen. Wilt u hier gebruik van maken, meldt u dan aan via info@driezorg.nl en laat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter. 

Tenslotte 

Bij Driezorg willen we cliënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen besmetting met het corona- en griepvirus. Daarom beperken we ook de contacten tussen collega‘s.

 • Alle overleggen die niet noodzakelijk zijn voor de zorgcontinuïteit zijn afgelast
 • Wie thuis kan werken, werkt thuis
 • Er vindt geen verplaatsing meer tussen locaties plaats
 • Noodzakelijke overleggen zijn (zoveel mogelijk) digitaal 

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. We begrijpen heel goed dat deze maatregelen ingrijpend zijn voor uw dierbare én uzelf. Maar weet dat wij met deze herziene bezoekersregeling uw dierbaren proberen te beschermen.

Vragen?

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM? of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.?

Heeft u concrete vragen rondom de zorgverlening aan dierbare(n), neemt u dan contact op met ons Servicepunt 038-2001100.

Zie ook:
Persbericht sluiting van de 14 gezamelijke zorgorganisaties  

 

Foto's van Sluiting verzorging- en verpleeghuizen Driezorg

Sluiting verzorging- en verpleeghuizen Driezorg

(klik op een foto voor vergroting)

« naar overzicht