volg ons

Actueel

Wie denkt denkt mee namens bewoners en cliënten van Driezorg?

maandag 10 januari 2022

In het Grand Café van Rivierenhof in Zwolle spreken we af met Wilma. Links bij de open haard zit een ouder stel, of het een echtpaar is of broer en zus, is niet te zeggen. Wonen ze hier beiden? Zijn ze op bezoek? Het is voor dit stuk niet belangrijk. We spreken Wilma Nijland, voorzitter van de Centrale Bewonersraad van Driezorg:

“Het is belangrijk dat iemand namens alle cliënten én hun naasten spreekt met het bestuur. Ik zoek mensen die, samen met mij, cliënten een stem geeft.”

Wilma Nijland, voorzitter centrale bewonersraad Driezorg

Je wilt een oproep voor nieuwe leden voor de bewoners of cliëntenraad, doe maar..
Ze glimlacht.
“Wie wil meepraten, meedenken en adviseren over besluiten die een grote groep of zelfs alle cliënten of huurders bij Driezorg aangaan? Voor bijna locaties zijn posities vacant.

Driezorg stimuleert cliënten en huurders hun eigen mogelijkheden te zien, maar ook die van anderen. Ze streven ernaar om van alle locaties een plek te maken waar iedereen zichzelf kan zijn, dat is hun missie. Als lid van een bewoners- of cliëntenraad heb je invloed op een zo prettig mogelijke leefomgeving voor bewoners en cliënten. Hoe zorgen we nou voor die prettige plek om oud te worden in Zwolle? We zoeken mensen die namens cliënten daarover meedenken.”

Wat doet de bewoners of cliëntenraad?
“Formeel noemt Driezorg het Medezeggenschap. Dat is het behartigen van de belangen van cliënten van Driezorg en de bewoners van haar locaties. We worden betrokken door de bestuurder, hebben inspraak bij belangrijke besluiten. Gevraagd en ongevraagd geven we advies.

We vergaderen zo’n zes keer per jaar en besteden ongeveer 10 uur per maand aan onze functie. Daarnaast is het onze rol om relaties aan te gaan met bewoners, cliënten en medewerkers van Driezorg. Vanuit die betrokkenheid geven we gevraagd en ongevraagd advies.

Denk aan de gevolgen van bezuinigingen, digitalisering of nu met corona, het is belangrijk dat iemand zich verplaatst in de cliënten. De lockdowns, de mondkapjes: al deze veranderingen hebben grote impact op het reilen en zeilen in de zorglocaties.Maar het kan ook een praktische insteek hebben, over de inrichting van een locatie bijvoorbeeld. In Berkumstede is de lokale bewonersraad betrokken bij de plannen voor een belevingstuin met dieren en een pluktuin. Het is belangrijk dat iemand het voor de cliënt opneemt.”

Waarom bij jij voorzitter geworden van de Centrale Bewonersraad?
“Ik beteken graag iets voor de maatschappij, wil iets toevoegen. Het is een bestuurlijke functie en dat past me goed. Mijn rol is te zorgen dat we Driezorg de juiste adviezen geven. Hiervoor is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan, zodat iedereen zich erin kan vinden.

In praktijk betekent dit regelmatig contact met de lokale bewoners- en cliëntenraden. Dat zijn er negen in totaal. Vervolgens bespreken we dit met de centrale bewonersraad én met de Raad van Bestuur. Wat vinden we belangrijk? Wat moet geagendeerd worden? En vervolgens zie ik ook mijn rol in het bewaken van de voortgang. Hoewel dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor alle leden van de medezeggenschap én van Driezorg.”

Iemand die tot zover leest, is mogelijk geïnteresseerd. Wat wil je verder nog kwijt?
“In de medezeggenschap zitten cliënten en bewoners, maar ook mantelzorgers, kinderen en kleinkinderen. Het is een gemêleerd gezelschap dat de cliënten vertegenwoordigt. Wat we gemeen hebben is dat we betrokken zijn. We mogen betekenisvol werk doen, waarin het leven van een ander centraal staat. Dat is ontzettend waardevol.

Het is van groot belang dat er genoeg leden zijn in alle raden. Medezeggenschap kan niet zonder ‘goed gevulde’ bewoners- en cliëntenraden. Als je een binding hebt met de ouderenzorg in Zwolle, dan kun jij je melden bij de ambtelijk secretaris of bij mij. We beantwoorden graag jouw vragen.”

Kortom
“Denk jij mee namens bewoners en cliënten van Driezorg? Wij zoeken nieuwe leden voor bewoners- of cliëntenraden. Samen werken we aan een plek in Zwolle waar men prettig oud kan worden. En waar iedereen zichzelf kan zijn. Wie denkt met ons mee?”


Was getekend:
Wilma PM Nijland - Veldhuis, voorzitter Centrale Bewonersraad Driezorg

Foto's van Wie denkt denkt mee namens bewoners en cliënten van Driezorg?

Wie denkt denkt mee namens bewoners en cliënten van Driezorg?

(klik op een foto voor vergroting)

« naar overzicht