volg ons

Actueel

Woonzorgcentrum Hof van Blom: ‘Zorgvuldigheid voorop bij realisatie huishoudelijke hulp’

woensdag 28 augustus 2013

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst is vastgelegd dat Hof van Blom - per 15 september a.s. - in nagenoeg heel Hattem huishoudelijk hulp biedt. Echter, voordat het zover is, dient er nog wel het nodige te gebeuren. ‘Zorgvuldigheid staat daarbij absoluut voorop’, aldus Wim Rave, directeur-bestuurder bij Driezorg.

‘De realisatie van huishoudelijke hulp heeft in de eerste plaats gevolgen voor cliënten. Niet alleen kan als gevolg van invoering van de algemene voorziening de omvang van de geleverde zorg veranderen, ook wordt de dienstverlening voortaan anders georganiseerd. Dat betekent dat er niet langer sprake is van een uren-indicatie door de gemeente, maar dat we als zorgaanbieder resultaatafspraken maken met de cliënt. De komende weken gaan we met alle cliënten in gesprek om de individuele situatie te bespreken en afspraken vast te leggen. Anderzijds zijn er ook consequenties voor de huishoudelijk medewerkers. Bedoeling is dat we zoveel als mogelijk met huidige Hattemse gezichten blijven werken. Dichtbij en vertrouwd. De komende periode gaan we met huishoudelijke hulpen in gesprek, om Driezorg-beleid en persoonlijke wensen zoveel mogelijk samen te brengen. In beide situaties hopen we met zo min mogelijk onrust tot een goed resultaat te kunnen komen.’

Huishoudelijke hulp biedt ook mogelijkheden
‘Ondanks het feit dat teruglopende budgetten en aanvullende voorwaarden ons hebben gedwongen om andere, maar nog altijd wel verantwoorde keuzes, te maken, hebben we besloten de huishoudelijke hulp wel aan te bieden. De belangrijkste reden? De uitbreiding van onze zorg- en dienstverlening biedt mogelijkheden om cliënten straks nóg beter van dienst te kunnen zijn. Immers, vanuit huishoudelijke hulp is de stap naar verzorging, verpleging, begeleiding, welzijn en/of andere diensten, eenvoudiger en beter te maken. Hiermee zet Driezorg in de gemeente Hattem een grote stap in het realiseren van haar ambitie: wonen, zorg èn welzijn onder één dak.’

« naar overzicht