volg ons

Actuele wachttijden

Actuele wachttijden voor zorgopnames

Hieronder staat een overzicht van de wachtlijst en wachttijd voor de woonzorglocaties van Driezorg. Voor het product Volledig Pakket Thuis (VPT), de inzet van extramurale zorg (huishoudelijke hulp en wijkverpleging) is geen wachtlijst en wachttijd. Voor de dagbesteding is er wisselend per locatie een kleine wachtlijst.

Peildatum 1 maart 2020

Locatie Aantal cliënten op wachtlijst Wachttijd
Rivierenhof, Wonen met Zorg 31 12-15 maanden
De Venus, Wonen met Zorg 6 2-4 maanden
De Havezate, KSW 4 3-6 maanden
De Havezate, Wonen met Zorg 16 9-12 maanden
De Kievitsbloem, Wonen met Zorg 9

3-6 maanden

Berkumstede, verpleegafdeling  4 3-6 maanden
Berkumstede, Wonen met Zorg 22 9-12 maanden


Bovenstaande wachttijden zijn gemiddelden, gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Aan de wachttijden en wachtlijst kunnen geen rechten worden ontleend.