volg ons

Actuele wachttijden

Actuele wachttijden voor zorgopnames

Hieronder staat een overzicht van de wachtlijst en wachttijd voor de woonzorglocaties van Driezorg (peildatum 1 november 2018). Voor het product Volledig Pakket Thuis (VPT), de inzet van extramurale zorg (huishoudelijke hulp en wijkverpleging) is geen wachtlijst en wachttijd. Voor de dagbesteding is er wisselend per locatie een kleine wachtlijst.

Locatie Aantal cliënten op wachtlijst Wachttijd
Rivierenhof, Wonen met Zorg 4 nog geen opname mogelijk
De Venus, Wonen met Zorg 0 in overleg mogelijk
De Havezate, verpleegafdeling 4 4-6 maanden
De Havezate, Wonen met Zorg 1 2-4 maanden
De Kievitsbloem, Wonen met Zorg 2

in overleg mogelijk

Berkumstede, verpleegafdeling met BOPZ 3 door herstelwerkzaamheden onbekend
Berkumstede, VZH 6 6-9  maanden


Bovenstaande wachttijden zijn gemiddelden, gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Aan de wachttijden en wachtlijst kunnen geen rechten worden ontleend.