volg ons

Actuele wachttijden

Actuele wachttijden voor zorgopnames

Hieronder staat een overzicht van de wachtlijst en wachttijd voor de woonzorglocaties van Driezorg. Voor het product Volledig Pakket Thuis (VPT), de inzet van extramurale zorg (huishoudelijke hulp en wijkverpleging) is geen wachtlijst en wachttijd. Voor de dagbesteding is er wisselend per locatie een kleine wachtlijst.

Peildatum 1 september 2020

Locatie Aantal cliënten op wachtlijst Wachttijd
Rivierenhof, Wonen met Zorg 8 9-12 maanden
De Venus, Wonen met Zorg 0 geen
De Havezate, KSW 3 3-6 maanden
De Havezate, Wonen met Zorg 5 2-4 maanden
De Kievitsbloem, Wonen met Zorg 0

geen

Berkumstede, verpleegafdeling  0 1-2 maanden
Berkumstede, Wonen met Zorg 7 6-9 maanden


Bovenstaande wachttijden zijn gemiddelden, gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Aan de wachttijden en wachtlijst kunnen geen rechten worden ontleend.