volg ons

ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen, zoals Driezorg, via internet een wettelijke voorwaarde is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. De gegevens die wij verplicht moeten publiceren zijn via deze pagina te bekijken. Op deze wijze krijgt u inzicht in het functioneren van onze organisatie.

Doelstelling

Driezorg wil mensen een (t)huis bieden. Dat doet Driezorg vanuit haar woonlocaties in Zwolle en Hattem. Driezorg wil veilige zorg en ondersteuning leveren op een vriendelijke en vertrouwde manier (dichtbij) (t)huis.

Contactgegevens

Stichting Driezorg, Wonen Welzijn Zorg
Postbus 658
8000 AR Zwolle
info@driezorg.nl
Telefoonnummer: 038-200 11 00
RSIN nummer: 817082591L01
KvK nummer: 05081871

Bezoekadres

Driezorg, Wonen Welzijn Zorg
Zijpe 4
8032 HX Zwolle

Bestuurssamenstelling

Driezorg is een stichting en kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Directeur-bestuurder van Driezorg is Janita Gorte. Samenstelling van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Driezorg houdt zich aan de zorgbrede Governance Code, zoals opgesteld door de Brancheorganisaties in de Zorg. De beloning van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geschiedt conform deze Governance Code is en is inzichtelijk in de jaarrekening en verslag.

Beloning van de medewerkers van Driezorg geschiedt conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Jaarverslagen

Jaarlijks legt Driezorg verantwoording af in haar jaarrekening en -verslag. Deze vindt u op www.jaarverslagenzorg.nl.