volg ons

Centrale Bewonersraad

Centrale Bewonersraad

De locaties van Driezorg beschikken over een eigen cliënten- of bewonersraad. Van elke lokale raxden is er één persoon vertegenwoordigd in de centrale bewonersraad.

Goede zorg en behandeling zijn voor de centrale bewonersraad van Driezorg van groot belang. De raad staat er dan ook voor dat cliënten en huurders zich goed voelen in een prettige woonomgeving. De centrale bewonersraad wordt ondersteund door de lokale cliëntenraden. Hierdoor blijft de raad goed op de hoogte van wat de cliënten en huurders op de locaties belangrijk vinden.

De centrale bewonersraad:

  • Behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten en huurders;
  • Levert een bijdrage aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening;
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur over alle aangelegenheden die van invloed zijn op de dienstverlening.

Wordt u lid van een bewoners- of cliëntenraad?
Het is van groot belang dat er genoeg leden zijn in alle raden. Medezeggenschap kan niet zonder ‘goed gevulde’ bewoners- en cliëntenraden. U kunt zo’n lid zijn. 
Bekijk hier de vacature voor lid bewoners- of cliëntenraad >

Heeft u vragen? Wilt u contact met de centrale bewonersraad?
Mevrouw W.P.M. Nijland Veldhuis (voorzitter) en de heer B.G.J. te Loo (ambtelijk secretaris) staan u graag te woord.

Stuur een e-mail met uw vragen naar: centrale.bewonersraad@driezorg.nl.