volg ons

Medezeggenschap

Wat is medezeggenschap bij Driezorg?

Medezeggenschap bij Driezorg betekent: meepraten, meedenken en adviseren over besluiten die een grote groep of zelfs alle cliënten, huurders of medewerkers bij Driezorg aangaan. 

Hoe is medezeggenschap bij Driezorg geregeld?
Er zijn bij Driezorg een aantal locaties waar zowel huurders als cliënten van Driezorg wonen. Om bewoners van die locaties zoveel mogelijk samen te laten optrekken, komt er op iedere locatie 1 raad en niet meerdere.  Daarnaast de ondernemingsraad er voor de medewerkers van Driezorg.

Medezeggenschap is echter niets zonder de inbreng van cliënten en huurders. Stap naar de raad van uw locatie als u ergens mee zit of als u een goed idee heeft, iets wat de hele locatie aangaat.

Medezeggenschap (aantal vacatures)
1 Centrale bewonersraad (7/9)

6 Lokale bewonersraden:
 1. Arcadia (5/7)
 2. Berkumstede (6/7)
 3. Rivierenhof
 4. De Havezate 
 5. De Kievitsbloem
 6. Hof van Blom

3 Lokale cliëntenraden:
 1. Fermate
 2. Westenhage, Esemble, De Wendakker
 3. De Venus
Ondernemingsraad


Word lid van een bewoners- of cliëntenraad
Het is van groot belang dat er genoeg leden zijn in alle raden. Medezeggenschap kan niet zonder ‘goed gevulde’ bewoners- en huurdersraden. U kunt zo’n lid zijn. Heeft u vragen? Wilt u contact met de centrale bewonersraad?

Stuur een e-mail met uw vragen naar: centrale.clientenraad@driezorg.nl.

-----

Centrale bewonersraad
De locaties van Driezorg beschikken over een eigen cliënten- of bewonersraad. Van de lokale raden zijn er twee personen vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad.

Goede zorg en behandeling zijn voor de centrale cliëntenraad van Driezorg van groot belang. De raad staat er dan ook voor dat cliënten zich goed voelen in een prettige woonomgeving. De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door de lokale cliëntenraden. Hierdoor blijft de raad goed op de hoogte van wat de cliënten op de locaties belangrijk vinden.

De centrale cliëntenraad zorgt onder andere voor:

 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten;
 • Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over alle aangelegenheden die van invloed zijn op de dienstverlening.

Wilt u als bewoner, mantelzorger of contactpersoon zitting nemen in de centrale cliëntenraad? Neem dan contact op mevrouw W.P.M. Nijland Veldhuis (voorzitter) of de heer B.G.J. te Loo (ondersteuner).

Postadres: Centrale bewonersraad Driezorg, Postbus 658, 8000 AR Zwolle.
E-mail: centrale.bewonersraad@driezorg.nl.

-----

De lokale bewonersraad

Een lokale bewonersraad is een raad die verbonden is aan een locatie met zowel een woonzorgcentrum als Driezorgwoningen (aanleunwoningen) die verhuurd worden. Mensen kunnen lid worden wanneer zij wonen in het woonzorgcentrum, zorg ontvangen in een Driezorgwoning of alleen huurder zijn van een Driezorgwoning.
Mensen die wonen op de locatie maar geen huurder zijn van een Driezorgwoning, maar bijvoorbeeld een woning huren van een woningcorporatie zoals deltaWonen, nemen geen zitting in de bewonersraad. 

De lokale bewonersraad heeft het recht advies of instemming te geven over besluiten die invloed hebben op alle cliënten en huurders van de locatie. Bijvoorbeeld als het gaat om renoveren, verbouwen of verhuizing van de locatie of wanneer er een grote verandering in de zorgverlening gaat plaatsvinden.

 • Bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.
 • U kunt lid worden van een lokale bewonersraad wanneer u:
 • cliënt bent of bent geweest bij Driezorg;
 • huurder bent van een Driezorgwoning;
 • een naaste bent van een cliënt (bijv. familielid);
 • iemand bent met:
 • specifieke deskundigheid;
 • affiniteit heeft met de doelgroep;
 • die binding hebt of wilt aangaan met bewoners van de locatie.
 • Behartigt de belangen van alle cliënten en huurders van de locatie.
 • Gaat over zaken die (bijna) alle cliënten of huurders aangaan. Het gaat niet over persoonlijke/individuele kwesties.

Lokale bewonersraad Rivierenhof

Vlnr: Maria Wijnen, Monique Timmer (Driezorg), Yvonne Roo, Sippy Bouwmeester, Wil Batterink, Jan Wolthuis, Janske van Dorsten, Ans Boers. Niet op de foto: Bert Ipenburg en Arend Oosten

Voor suggesties of op- en aanmerkingen zijn de cliëntenraadsleden altijd aanspreekbaar. U kunt erop vertrouwen dat er aandacht aan zal worden geschonken. Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer J. Wolthuis (voorzitter) of mevrouw Y.Roo-Vos (secretaris). Het email adres van de Cliëntenraad luidt: clientenraad.rivierenhof@driezorg.nl.

-----

Ondernemingsraad

Driezorg heeft een actieve ondernemingsraad. Zij zijn gesprekspartner van de directeur-bestuurder en hebben een toetsende en signalerende rol ten aanzien van het te voeren beleid. Ze streven ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van beleid. De belangen van de medewerkers staan daarbij voorop.

E-mail: ondernemingsraad@driezorg.nl.