volg ons

Contactverzorgende

Contactverzorgende 

Bij Driezorg heeft iedere cliënt een contactverzorgende. De contactverzorgende is voor de cliënt en familie of mantelzorger het eerste aanspreekpunt. De contactverzorgende zorgt ervoor dat er heldere afspraken worden gemaakt wat iemand nog zelf kan, of waarin er ondersteuning nodig is van Driezorg en hoe de cliënt deze zorg geregeld wil hebben. De contactverzorgende helpt mensen zich snel thuis te laten voelen bij Driezorg.

Om ervoor te zorgen dat u de zorg ontvangt die past bij uw huidige woon- en leefomstandigheden wordt een Zorgleefplan opgesteld door de contactverzorgende.  Daarin staan uw wensen en de gemaakte afspraken. U kunt bij alle zorgverleners terecht met vragen, maar mocht u vragen hebben die betrekking hebben op uw Zorgleefplan, de verleende zorg of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek dan kunt u altijd als eerste terecht bij uw contactverzorgende. Periodiek wordt het zorgleefplan aangepast.

Een eerste contactpersoon is niet alle dagen aanwezig. Natuurlijk zijn er altijd andere zorgverleners die u kunnen helpen. Bij minder dringende vragen kunnen u of uw familie en / of mantelzorgers ook per e-mail communiceren met uw contactverzorgende.

Weet u niet wie uw contactverzorgende is? Vraagt u dit gerust aan een van de zorgmedewerkers die bij u thuis komen.