volg ons

Verhalen van medewerkers

Bas Dingjan, geestelijk verzorger

"Luisteren, luisteren, luisteren"

Bas Dingjan, geestelijk verzorger

“Een geestelijk verzorger is er voor iedereen en deze moet toegankelijk zijn voor wie dat wil, ongeacht geloof of overtuiging,” vindt Bas Dingjan, geestelijk verzorger bij Driezorg. Bas is van mening dat iedereen die worstelt met levensvragen desgewenst moet worden ondersteund. “Er zijn steeds minder mensen gelovig, maar dat betekent niet dat mensen geen vragen hebben als waar ga ik naartoe? En was ik een goed mens?” Intramurale bewoners met deze of andere  zingevingsvragen of een geestelijke ondersteuningsvraag, zijn bij Bas aan het goede adres. “Ik merk dat er ook al veel goede dingen gebeuren bij Driezorg op bijvoorbeeld het gebied van traditionele vieringen.” Wel denkt hij dat er  aanvullingen op het bestaande aanbod mogelijk zijn. “Er is bijvoorbeeld nog niet veel voor mensen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond.” Hij merkt dat ouderen vaak behoefte hebben aan een afgerond levensverhaal. “Door in gesprek te gaan probeer ik er te zijn voor deze mensen. Ook al kun je niets anders dan aanwezig zijn, maar dat maakt toch het verschil.” Zijn credo is “luisteren, luisteren, luisteren.”

Over zijn vak spreekt hij gepassioneerd. “Het is zo mooi om een reisgenoot te zijn in de zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Dat is erg waardevol.” Hij biedt vaak een ander perspectief. “Als het lukt om ander licht op de zaak te werpen, dan is dat zo mooi.”

De opdracht aan Bas is een eigentijds beleid ontwikkelen omtrent geestelijke verzorging bij Driezorg. “Op dit moment zit ik nog in de onderzoekende fase, maar ik wil veel meer vieringen en rituelen doen, die  meer gericht zijn op beleving.” Als voorbeeld noemt hij het voornemen om met Pasen de huiskamers van Berkumstede te bezoeken. “Slechts 30 minuten per huiskamer doen we dan een warme persoonlijke viering om op die manier contact te leggen met de bewoners.” Hij werkt hierin samen met de coördinator welbevinden. Hij ziet ook een mogelijkheid tot het versterken van de interne samenwerking. “Allemaal zijn we bezig met het welbevinden van de bewoners. Dat kunnen we ook samen doen en hierover regulier overleg plegen.” Bas beweegt zich als geestelijk verzorger op het spirituele vlak. “Om je echt goed te voelen moeten alle vier vlakken op het gebied van cognitie, spiritueel, fysiek en affectief in balans zijn (zie fig. sociaal systeem context). Wij kunnen samen voor onze bewoners hieraan bijdragen.”


Het is soms moeilijk om de vraag naar geestelijke verzorging te herkennen, geeft hij toe.  “Mensen vinden het vaak moeilijk om het thema bespreekbaar te maken en ik zou graag zien dat het thema meer vanzelfsprekender werd, zodat tijdig geestelijke verzorging wordt ingeschakeld als deze behoefte bij de bewoner bestaat.” Na al zijn bevindingen zal Bas een voorstel doen hoe de geestelijke verzorging eigentijds kan worden neergezet.

« naar overzicht