volg ons

Verhalen van medewerkers

Drieluik, deel 2 Alie Trompetter

"Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat!"

Drieluik, deel 2 Alie Trompetter

“Door de aangepaste huiskamers is het voor de bewoners, maar ook voor het personeel huiselijker geworden,” vindt Alie Trompetter, verpleegkundige bij Berkumstede en breinomgevingscoach. “We merkten dat bewoners meer prikkels nodig hadden en dat ruimere openingstijden van de huiskamers nodig waren. We vroegen Elly ten Brinke en Klaas van de Vlekkert (beide Coördinatoren welbevinden) hierin met ons mee te denken.” Zo ontstond het idee van een gezamenlijke huiskamer. “We merken dat het samen zijn, samen eten bewoners rust geeft.” De huiskamerdiensten en de nieuwe manier van werken die daarbij komt kijken, is wennen. “Voor je gevoel zit je soms maar wat in de huiskamer, terwijl collega’s rondrennen. Maar alleen al dat je aanwezig bent, geeft de bewoners rust. Als je onrustig rondloopt, gaan bewoners ook lopen.” Alie is blij met de tips van Elly. “Het is fijn om tijdens je huiskamerdienst ook even in de map met tips te kunnen bladeren voor inspiratie.”

Voor bewoners gaat het merkbaar om de kleine dingen. “Alleen al samen aardappels schillen, een appeltaart bakken of over vroeger praten. Dat doet al heel veel met hen.” Soms is het lastig om in te spelen op de vraag van de bewoner. “De één houdt van sjoelen, de ander van absolute rust.” Laatst vond Alie haar oude muziek schriftje van school. “Ik dacht die neem ik mee.” Dit bleek een groot succes. “Het was voor bewoners een feest van herkenning. Samen hebben we gezongen. Ze glunderden van plezier.”


Belevingszorg

In de zorg is er echt een ommekeer merkbaar. “Het is echt niet meer zorgen voor, maar zorgen dat,” vertelt Alie. Het gaat erom bewoners een fijne dag te bezorgen.” Ook de type bewoner verandert. “Voorheen waren er veel bewoners met somatiek, maar nu meer met dementie.” Deze groep vraagt ook andere zorg. “Er is behoefte aan structuur en nabijheid van zorg.” Bij Driezorg wordt ook meer aandacht aan deze groep besteed. “Bij mijn interne opleiding was er veel aandacht voor belevingszorg.”  


Veiligheid

Ook hulp van familie en vrijwilligers blijkt belangrijk. “De bewoners vinden het fijn als er wat gebeurt. Ze willen geprikkeld worden.” Ook voor de zorg is de hulp prettig. “Het zijn toch een paar extra handen, zodat je meer aandacht aan bewoners kunt geven die het op dat moment nodig zijn.” Alie merkt dat de huiskamer ook veiligheid biedt. “We hebben een bewoner die heel angstig is alleen. Doordat hij naar de huiskamer kan, is hij niet meer alleen en voelt hij zich veilig.” Voor mantelzorgers kan het rust bieden. “Er is een echtpaar in de aanleunwoningen, waarvan de één naar de huiskamer gaat. Dit geeft even rust voor de ander, wel zo fijn.” De volgende stap is de huiskamerdiensten uitbreiden. “We willen de diensten ook naar de avond doortrekken, zodat bewoners totdat zij naar bed gaan de mogelijkheid hebben tot een zinvolle daginvulling.”


Meer te winnen

Een leuke samenwerking is die met de Coördinator Welbevinden op locatie. “Wij geven door wat de behoefte van de bewoner is en hij probeert hieraan te voldoen door bijvoorbeeld muziek te regelen, iemand die danst of een vrijwilliger die mee gaat wandelen.” Muziek doet het goed. “Dat brengt echt wat teweeg bij de bewoner en ze komen in beweging.” Hierin is meer te winnen, weet Alie. “We moeten nog meer kijken naar de individuele behoefte van de bewoner. Ik kijk er naar uit hier ook als breinomgevingscoach verder mee aan de slag te gaan.”

« naar overzicht