volg ons

Verhalen van medewerkers

Ilja Kuipers en Anneke Zijsveld, Breincoaches De Venus

"Bewoners een thuis bieden met de breinomgevingsmethodiek"

Ilja Kuipers en Anneke Zijsveld, Breincoaches De Venus

 

In 2017-2018 was een van onze projecten ‘zinvolle daginvulling’, onderdeel hiervan was het toepassen van de breinomgevingsmethodiek. Ook in de komende jaren zal deze, gebleken waardevolle, methodiek verdere invulling krijgen op de intramurale locaties van Driezorg.


“Naar aanleiding van een quickscan bij de intramurale locaties van Driezorg door het Breincollectief, zijn adviezen gedaan om bewoners met dementie beter te begrijpen en  helpen”, vertelt Ilja Kuipers, coördinator welbevinden bij De Venus, breinomgevingscoach en docent. Inmiddels zijn meer collega’s opgeleid als breincoach en zijn veel adviezen ook in de praktijk toegepast. “Dit levert resultaten op voor alle bewoners.” Doel van de breinomgeving methodiek is een omgeving creëren waarin bewoners zich thuis voelen. “Er wordt gekeken naar de behoeften en mogelijkheden van de individuele bewoner”, aldus Venus collega, Verzorgende IG en breincoach, Anneke Zijsveld. “De cursus heeft mij geleerd hoe het brein werkt, waar de angst van het verliezen van regie bij mensen met dementie vandaan komt en hoe hiernaar te handelen. Beide dames geven aan dat zowel teammanager Janine Kloosterboer als de zorgteams achter de aanpassingen staan. “Dat is zo fijn.”

Fysieke aanpassingen

De aanpassingen zijn ook zichtbaar op De Venus. Ilja: “We hebben het met verschillende zitjes sfeervol gemaakt, op een wijze die bewoners herkennen en waarin zij zich thuis voelen. Het ‘thuisgevoel’ bevordert hun welzijn en gezondheid.” Kamer 101 is het project van Anneke. “Deze kamer is een verlengstuk van de bestaande huiskamers bij De Venus,” legt Anneke uit. Het kamertje wordt veel gebruikt voor onrustige bewoners, overleg, door familie die zich even terug wil trekken en de pedicure. “Met minimale middelen, is een prachtig kamertje van toen gemaakt,” vindt Ilja. De dames weten dat niet iedereen de felle gele kleur op de muur kan waarderen. “Maar onze bewoners reageren juist heel goed op deze kleur en daar gaat het om.” Ook de keuken in de grote zaal is aangepakt en er is een knusse TV-zithoek gecreëerd. “We krijgen hier veel complimenten over, ook van familie.”  Bewoners zoeken de ingerichte plekjes ook steeds meer op. “We stimuleren dat ook. Samen kijken naar bijvoorbeeld voetbal of schaatsen, geeft een gevoel van samenhorigheid.”

De knop moet om

Het gaat niet alleen om de fysieke omgeving, vindt Ilja. “Het is veel meer dan dat. Het gaat bijvoorbeeld ook om bejegening, werk en leefprocessen. Alles samen zorgt ervoor dat bewoners zich prettig en thuis voelen.” Volgens Anneke gaat het ook om de kleine dingen. “Even een echt tafelkleed over de tafel, muziekje aan, natafelen, zachtjes bewoners wekken, praten op ooghoogte, weten hoe ver je kunt meegaan in hun repeterende vragen. Simpele dingen hebben een groot effect.” Ilja is het met haar eens. “Het gaat niet alleen om de zorg, maar om de beleving voor de bewoners.” Die knop moet om. Ook bij collega’s, vindt Anneke. “Als we een nieuwe collega hebben en we evalueren, dan zeggen collega’s bijvoorbeeld dat hij/zij echt goed is. Als je vraagt waarom, wordt altijd gezegd omdat hij/zij zo snel werkt en klaar is. Maar gaat het daar wel om? Of gaat het om aandacht voor de bewoner? Dat is iets wat wij ook moeten leren samen.”

Ken je bewoner

Het kennen van bewoners is voor beide van groot belang. Ilja: “Begrijp dat iemand een heel leven heeft geleefd. Benader hen als volwaardig, volwassen mens. Mensen met dementie hebben moeite met keuzes maken. Het brein kan bijvoorbeeld steeds minder goed plannen. Vraag het daarom niet, maar neem ze gewoon mee om bijvoorbeeld even lekker koffie te drinken. Het is de kunst van het verleiden. Ga op zoek naar het ritme en gewoontes van bewoners, ook samen met het zorgteam en sluit hierop aan.” Ook Anneke kent haar bewoners. “Ik heb bijvoorbeeld een stel dat niet ontbijt, maar liever bruncht. Natuurlijk hebben we hier zoveel mogelijk ons ritme, maar we sluiten hier wel op aan. Het is belangrijk dat we er zijn voor de bewoner. Dat we mee voelen, denken en handelen vanuit de bewoner.”

Het bundelen van krachten

Op De Venus is er één keer per maand overleg tussen de teammanager, breincoaches en de GVP’ers. “We bundelen onze krachten om samen vanuit de bewoner te werken aan een thuis,” vertelt Anneke. Ook familie wordt bij het proces betrokken. Ilja: “We zijn goed op weg, maar gaan samen verder zoeken naar wat welzijn voor de individuele bewoner is.”

Anneke is nog op zoek naar schilderijtjes van vroeger (bijvoorbeeld borduurwerk, met tafereeltjes van vroeger etc.) Kun jij haar hieraan helpen, mail dan naar groepsverzorging@devenus.nl

Lees ook het verhaal van meneer Senz. Zijn vrouw woont bij De Venus en heeft veel baat bij de toepassing van de breinomgevingsmethodiek.

Op de foto: Anneke Zijsveld

« naar overzicht