volg ons

Geestelijke Verzorging

Geestelijke verzorging

Het verblijf in of de overgang naar een zorginstelling kan allerlei vragen en gevoelens met zich meebrengen. Woont u bij Driezorg dan staat een geestelijk verzorger van Driezorg u graag bij. In een persoonlijk gesprek vormen uw vragen, levensovertuiging en ervaringen het vertrekpunt.

De geestelijk verzorger:

  • is cliëntvertrouwenspersoon; 
  • voert individuele gesprekken;
  • organiseert periodiek bijeenkomsten (bijv. Bijbelgespreksgroep, thema-gespreksgroep, Bijbellezing, viering kerkelijke feestdagen, bezinnings- en herdenkingsbijeenkomsten);
  • leidt en/of organiseert kerkdiensten in de locaties van Driezorg (zie het activiteitenprogramma of publicatieborden)
  • leidt uitvaartdiensten (in principe wordt eerst verwezen naar de kerk- en/of het levensbeschouwelijk genootschap waarvan men lid is).

Vanwege het beroepsgeheim van de geestelijk verzorgers hebben de contacten een strikt persoonlijk en vertrouwelijk karakter. Dat betekent dat alles wat hem/haar ter ore komt vertrouwelijk blijft (ambtsgeheim). De geestelijk verzorger legt u niets op. Tijdens een gesprek bent u degene die het onderwerp en de diepgang bepaalt. De inbreng van de geestelijk verzorger zal dan ook per gesprek verschillen. Soms wilt u uw verhaal kwijt en zoekt u een luisterend oor. Andere momenten heeft u behoefte aan steun, omdat u iets verdrietigs heeft meegemaakt. Ook kan het voorkomen dat u voor een moeilijke keuze staat. Dan zal de geestelijk verzorger samen met u zoeken om helderheid in uw situatie te krijgen.

Gesprekken met de geestelijk verzorger kunnen godsdienstig van aard zijn, maar dat hoeft niet. Uiteraard is uw eigen predikant/pastor of ambtsdrager(s) - ongeacht het kerkgenootschap waartoe u behoort - ook van harte welkom op onze locatie.

Wilt u een gesprek met de geestelijk verzorger?

U kunt te allen tijde zelf contact opnemen (via ons servicepunt). Ook kunt u uw contactverzorgende vragen het contact met de geestelijk verzorger tot stand te brengen. Hij/zij bezoekt u dan zo spoedig mogelijk.

Voor mensen die niet zelfstandig naar een kerkdienst kunnen komen, hebben kerkgenootschappen dikwijls eigen haal- en brengdiensten. Voor meer informatie, neemt u contact op met het kerkgenootschap van uw keuze.