volg ons

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

Wij begrijpen dat u zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel in uw eigen appartement of woning wilt blijven wonen. Er kan een moment komen dat het huishouden u zwaar valt. Driezorg biedt dan huishoudelijke hulp, naast alle andere mogelijke ondersteuning bij u thuis uit de thuiszorg.

Wat is huishoudelijke hulp?

Onder huishoudelijke hulp wordt verstaan alle activiteiten die nodig zijn voor een schoon en leefbaar huis.

Het is heel eenvoudig. Voor huishoudelijke hulp is geen wachttijd. U neemt contact met ons op en wij plannen met u een kennismakingsgesprek. Wij bepalen dan samen met u welke ondersteuning u nodig heeft en wat u eventueel zelf kunt doen. Dan bepalen we samen hoe vaak en op welk tijdstip wij bij u thuis komen. Een vertrouwt gezicht levert vervolgens de ondersteuning die u wenst en op het moment dat u dat wenst. Bij vakantie of ziekte regelen wij de vervanging als dat gewenst is. Een schoon en opgeruimd huis, daar kunt u op rekenen bij Driezorg.

Wat kost het?

Huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning en is daarmee een verantwoordelijkheid van de gemeente. Driezorg biedt huishoudelijke hulp in Zwolle en Hattem.

Woont u in gemeente Zwolle?
In Zwolle bestaat Huishoudelijke Ondersteuning als maatwerkvoorziening. Wanneer u zelf geen mogelijkheden heeft om uw dagelijks gebruikte ruimtes schoon te houden kan ondersteuning worden aangevraagd via het Sociale wijkteam Zwolle, tel: (038) 498 9980. Wanneer u een beschikking tot maatwerkvoorziening krijgt, kunt u bij ons de huishoudelijke ondersteuning afnemen.  Neemt u dan contact op via tel: (038) 2001182.

Komt u niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening? Dan bestaat bij Driezorg de mogelijkheid toch huishoudelijke hulp af te nemen via het particuliere aanbod. Het uurtarief daarvoor is €33,21. Aanmelden kan via de medewerkers van Wmo planning. Bereikbaar op werkdagen van 8:30-12:00 uur op tel: 038-2001182 ( of per mail wmoplanning@driezorg.nl)

Woont u in gemeente Hattem?
Vanaf 1 januari 2018 wordt huishoudelijke hulp niet meer geleverd als algemene voorziening, maar als een maatwerkvoorziening, net als in Zwolle. Als u behoefte heeft aan ondersteuning in uw zelfredzaamheid of participatie, kunt u contact opnemen met het Loket Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn van de gemeente Hattem via telefoon 038-443 16 16.

U kunt natuurlijk ook altijd meer hulp particulier inhuren bij Driezorg buiten een indicatie van de gemeente om. Naast huishoudelijke ondersteuning, biedt Driezorg thuis ook Integrale thuisondersteuning, wijkverpleging, personenalarmering en opvolging of intensieve zorg thuis.