volg ons

Huur opzeggen

Huur opzeggen

Wanneer u een zelfstandige (Drie)zorgwoning bij Driezorg huurt dan kunt u de huur schriftelijk opzeggen. Dat kan door het invullen van het formulier (download) voor huuropzegging. Dit formulier kunt u:

  • Ophalen en inleveren bij de receptie van een Driezorglocatie;
  • Printen en via post verzenden naar: Driezorg, t.a.v. cliëntenadministratie, Postbus 658, 8000 AR Zwolle;
  • of inscannen en e-mailen aan cliëntenadministratie@driezorg.nl.

Voor het opzeggen van uw huurwoning van Deltawonen, SWZ of WoonzorgNederland verwijzen we door naar hun websites. 
Deltawonen, www.deltawonen.nl/ik-huur/verhuizen/huur-opzeggen
SWZ, www.swz.nl/informatie-huur-opzeggen
WoonzorgNederland, www.woonzorg.nl/ik_huur/huur_opzeggen/beeindiging_van_de_huur

De huur van een (Drie)zorgwoning mag eindigen op elke werkdag van de maand. De opzegtermijn is een maand en 1 dag. 

Woont u bij Driezorg met zorg dan is uw huur onlosmakelijk verbonden met zorg aan u. Bij verhuizing of overlijden dient het appartement daarom binnen vijf dagen leeg opgeleverd te worden.

Het beëindigen van de huur in 3 stappen

Stap 1: U zegt de huur op
Na het opzeggen van de huur ontvangt u van onze administratie een brief ter bevestiging. In de brief staat een datum voor een voorinspectie van de woning. Bij de brief zit ook een overnameformulier. U kunt zelf in overleg met de nieuwe bewoners afspraken maken over het overnemen van goederen.

Stap 2: De voorinspectie
Onze technische dienst kijkt samen met u of de woning geschikt is om te verhuren aan nieuwe bewoners. Het kan voorkomen dat er nog enkele werkzaamheden verricht moeten worden. Er wordt direct bekeken of dit werkzaamheden zijn die Driezorg verricht of dat die door u gedaan moeten worden. De technische dienst maakt vervolgens met u een afspraak voor de eindinspectie.

Stap 3: De eindinspectie
De eindinspectie is wederom met u en de technische dienst. Alle gebreken die tijdens de voorinspectie geconstateerd zijn, moeten verholpen zijn. Na de eindinspectie kunt u de sleutels en het overnameformulier overhandigen aan de technische dienst. Bij de eindinspectie worden ook meterstanden opgenomen en evenueel alarmeringsapparaat met bijbehorende apparatuur ingenomen.