volg ons

Klacht

Klacht

Zit u ergens mee? Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Komt u er niet uit met uw contactverzorgende en/of teammanager?

Een gesprek met uw contactverzorgende, de medewerker waar u de klacht over heeft of de leidinggevende op uw locatie kan helpen. Misschien komt u samen tot een oplossing.

Wilt u dit liever niet, of komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de heer Klaas Berghuis.  De heer Berghuis is onafhankelijk klachtenadviseur. U kunt in contact met hem komen via ons Servicepunt: 038 200 1100. De heer Berghuis probeert door bemiddeling uw klacht op te lossen. Hij kan u ook adviseren uw klacht in te dienen bij Signalis.

Signalis is de gezamenlijke klachtencommissie van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Driezorg en Viattence.


Kijk voor 
meer informatie op:

www.klachtencommissiedzv.nl

Cliëntenvertrouwenspersoon (cvp)

Als u valt onder de reikwijdte van de Wzd heeft u recht op een cliëntenvertrouwenspersoon (cvp).  

De cvp kan u op meerdere gebieden ondersteunen en informatie geven. Bijvoorbeeld als u vragen heeft met betrekking tot onvrijwillige zorg, maar ook als u ondersteuning nodig heeft bij problemen rondom de opname of het verblijf bij Driezorg en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap regelt voor Driezorg deze onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. In deze flyer treft u de meest recente gegevens aan van onze CVP’er.  Ook vindt u hier de brochures die u meer uitleg geven over de Wzd.

Gegevens cvp Driezorg
Jeanet de Fluiter
Telefoon: 06 213 933 05
E-mail: j.defluiter@hetlsr.nl