volg ons

Klacht

Klacht

Zit u ergens mee? Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Komt u er niet uit met uw contactverzorgende en/of teammanager?

Een gesprek met uw contactverzorgende, de medewerker waar u de klacht over heeft of de leidinggevende op uw locatie kan helpen. Misschien komt u samen tot een oplossing.

Onafhankelijke klachtenadviseur
Wilt u liever niet met een medewerkers van Driezorg praten, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de heer Klaas Berghuis.  De heer Berghuis is onafhankelijk klachtenadviseur. U kunt in contact met hem komen via ons Servicepunt: 038 200 1100. De heer Berghuis probeert door bemiddeling uw klacht op te lossen.

Klachtencommissie
De klachtenadviseur adviseert u in sommige gevallen uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Driezorg is aangesloten bij klachtencommissie Signalis. Dit is een gezamenlijke klachtencommissie van de organisaties Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Viattence, Het Baken, Het Zand en Driezorg. Kijk voor meer informatie over deze commissie op: www.klachtencommissiedzv.nl 

Cliëntenvertrouwenspersoon (cvp)

Als u valt onder de reikwijdte van de Wzd heeft u recht op een cliëntenvertrouwenspersoon (cvp).  

De cvp kan u op meerdere gebieden ondersteunen en informatie geven. Bijvoorbeeld als u vragen heeft met betrekking tot onvrijwillige zorg, maar ook als u ondersteuning nodig heeft bij problemen rondom de opname of het verblijf bij Driezorg en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap regelt voor Driezorg deze onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. In deze flyer treft u de meest recente gegevens aan van onze CVP’er.  Ook vindt u hier de brochures die u meer uitleg geven over de Wzd.

Gegevens cvp Driezorg
Marijke Mulder
Telefoon: 06 15 12 78 74
E-mail: m.mulder@hetlsr.nl