volg ons

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf

U kunt op tijdelijke basis bij ons komen wonen. Wij noemen dat een Kortdurend verblijf, dat op verschillend manieren wordt gefinancierd. Er zijn bij Driezorg vier vormen van Kortdurend verblijf:

  • Eerstelijnsverblijf
  • Respijtzorg
  • Overbruggingszorg
  • Hotelmatig Verblijf

Soms heeft u tijdelijk zorg nodig, bijvoorbeeld omdat u terug bent van een ziekenhuisopname (Eerstelijnsverblijf) of omdat uw partner of familie even geen zorg kan bieden (Respijtzorg). Misschien zijn er andere omstandigheden waardoor herstellen in de thuissituatie niet mogelijk is. Of u zit tussen twee ziekenhuisopnamen in. In die gevallen kunt u een tijdje bij Driezorg komen wonen. Daarna kunt u weer terug naar uw eigen huis of kunt u door naar een woning met zorg bij Driezorg of een andere instelling (Overbruggingszorg). Heeft u geen indicatie, dan kunt u ook particulier een appartement bij ons huren. Wij bieden in dat geval wijkverpleging aan. Dit noemen wij Hotelmatig Verblijf.

Wat doen we voor u?

Er zijn op verschillende Driezorglocaties gemeubileerde kamers beschikbaar voor Eerstelijnsverblijf, Respijtzorg of Hotelmatig Verblijf. Bij Overbruggingszorg is het mogelijk om uw tijdelijke appartement zelf in te richten. De kamers zijn volledig ingericht (o.a. bed, kast, stoel, tafel, tv, keuken en inventaris). U krijgt de verzorging en begeleiding die u nodig heeft. Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken van alle aanwezige voorzieningen van de woonzorglocatie, zoals maaltijden of een kapper. We overleggen met u wanneer u weer terug kunt naar uw eigen huis en wat daarvoor nodig is. Misschien kan Driezorg u verder begeleiden in uw eigen huis.

Wat kost het u?

Het ligt aan uw persoonlijke situatie hoe u het Kortdurend verblijf vergoed krijgt. Onze cliëntbemiddelaars denken graag met u mee en geven u meer informatie over mogelijkheden in uw situatie. Onderstaande financieringsstromen zijn veelal mogelijk.

Eerstelijnsverblijf valt vanaf 1 januari 2017 onder de Zorgverzekeringswet. Uw huisarts of transferverpleegkundige bepaalt of er noodzaak is voor 24-uurs toezicht.

Respijtzorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning die wordt gefinancieerd vanuit de gemeente. Meer info.

Overbruggingszorg. U heeft een indicatie met een zorgprofiel dat valt onder de Wet langdurige zorg en u staat op een wachtlijst voor een zorginstelling. Kunt u niet langer thuis wonen, dan kunt u tijdelijk bij Driezorg komen wonen voor u naar de instelling gaat waarvoor u op de wachtlijst staat.

Hotelmatig Verblijf
Heeft u geen indicatie voor verblijf, dan kunt u ook tijdelijk particulier een appartement bij ons huren. Driezorg levert u de zorg vanuit wijkverpleging. De huurkosten per dag zijn erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie.