volg ons

Kwaliteit

Kwaliteit

Driezorg vindt het belangrijk dat er continu en cyclisch gewerkt wordt aan het verbeteren van haar zorg- en dienstverlening. 

Kwalitatief goede zorg ontstaat niet zomaar, hiervoor is, naast een cliëntgerichte houding en een op kwaliteit gerichte instelling, een aantal voorwaarden onontbeerlijk. Al deze onderwerpen komen in het kwaliteitsbeleid van Driezorg samen. Hierbij zijn de missie, visie en kernwaarden van Driezorg uitgangspunt. Om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van Driezorg te structureren, borgen en verbeteren worden instrumenten ingezet, zoals een extern certificaat PREZO, interne continue clienttevredenheidsmetingen, klantpanels, aandachtsvelders in de teams en commissies.

Kwaliteitskader en Kwaliteitsplan 

Driezorg geeft invulling aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het addendum langdurige zorg thuis door te werken aan verschillende aspecten van goede zorg. Deze staan elk jaar verwoord in ons kwaliteitsplan en een addendum langdurige zorg thuisWij kiezen ervoor ons Kwaliteitsverslag 2020 te verbreden naar dagbesteding en huishoudelijke hulp (Wmo) en wijkverpleging (Zvw). Wij hebben hiervoor gekozen omdat we hulp bieden in de levensketen van wonen, welzijn en zorg en omdat we trots zijn op al onze resultaten en we graag een volledig beeld geven van onze activiteiten. Dat gaat veel verder dan de thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Vandaar dat we dit een kwaliteits(jaar)verslag noemen

Kwaliteits(jaar)verslag 2020

Kwaliteits(jaar)verslag 2020 Driezorg

Analyse Onvrijwillige zorg Driezorg 2021

PREZO

Driezorg werkt elke dag aan kwaliteit met PREZO (Prestaties in de Zorg). PREZO is een manier van werken waarin het denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (de prestaties) centraal staat en niet primair om de randvoorwaarden (structuren en processen). Door een extern auditteam worden de resultaten van het handelen van personeel gemeten. Op basis daarvan worden certificaten verstrekt.

Cliëntwaarderingen

Driezorg meet op verschillende momenten en manieren de tevredenheid van cliënten. Dat doen we o.a. bij de halfjaarlijkse evaluatie van het zorgplan. Ook doen wij cliëntwaarderingsonderzoek, zowel binnen de Wlz als de Zvw, de uitkomsten hiervan zijn opgenomen in het kwaliteits(jaar)verslag.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bezoekt regelmatig zorginstellingen. Door hier te klikken komt u op een pagina waar u in het zoekveld de naam ‘Driezorg’ kunt invullen. Vervolgens verschijnen de inspectierapporten rondom Driezorg.

Driezorg streeft ernaar de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening zo transparant mogelijk te maken om u zo behulpzaam te zijn bij het maken van uw keuze voor de zorgaanbieder die bij u past.