volg ons

Kwaliteit

Kwaliteit

Driezorg vindt het belangrijk dat er continu en cyclisch gewerkt wordt aan het verbeteren van haar zorg- en dienstverlening. Het kwaliteitsbeleid van Driezorg is dan ook gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie, door te sturen op verbetering van de zorg en het welbevinden van cliënten en bewoners.

Kwalitatief goede zorg ontstaat niet zomaar, hiervoor is, naast een cliëntgerichte houding en een op kwaliteit gerichte instelling, een aantal voorwaarden onontbeerlijk. Al deze onderwerpen komen in het kwaliteitsbeleid van Driezorg samen. Hierbij zijn de missie, visie en kernwaarden van Driezorg uitgangspunt. Driezorg baseert haar kwaliteitsbeleid op de Wet kwaliteit klachten en geschillen die sinds januari 2016 van kracht is en het kwaliteitskader, waarvan het eerste concept in oktober 2015 gepubliceerd werd. Om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van Driezorg te structureren, borgen en verbeteren worden instrumenten ingezet, zoals een extern certificaat PREZO, interne continue clienttevredenheidsmetingen, klantpanels, aandachtsvelders in de teams en commissies.

Kwaliteitskader en Kwaliteitsplan 

Driezorg geeft invulling aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het addendum langdurige zorg thuis door te werken aan verschillende aspecten van goede zorg. Deze staan elk jaar verwoord in ons kwaliteitsplan. We bouwen daarin continu door op ons kwaliteitsplan 2017-2018   en een addendum langdurige zorg thuis.  In ons kwaliteitsverslag laten wij zien op welke wijze uitvoering is gegeven aan het kwaliteitsplan en welke resultaten zijn behaald. In onderstaande infographic is de hoofdlijn te zien. Klik op de infographic voor een grote weergave en klik op de bloembladen om snel binnen het kwaliteitsverslag te zoeken of lees hier het gehele kwaliteitsverslag 2017/2018

PREZO

Driezorg werkt elke dag aan kwaliteit met PREZO (Prestaties in de Zorg). PREZO is een manier van werken waarin het denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (de prestaties) centraal staat en niet primair om de randvoorwaarden (structuren en processen). 

Door een extern auditteam worden de resultaten van het handelen van personeel gemeten. Op basis daarvan worden certificaten verstrekt. Driezorg heeft in 2019 de PREZO certificaten heeft voor de volgende prestaties: Woon- en leefsituatie, Lichamelijk welbevinden, Communicatie en informatie, Cliëntveiligheid, Management en Governance.

Cliëntwaardering metingen 2018

Om een indruk te krijgen van de (ervaren) kwaliteit van de verleende zorg- en dienstverlening van de verschillende Driezorg locaties en zorgtypen (verpleeghuis met – en zonder behandeling en wijkverpleging), wordt sinds juni 2016 halfjaarlijks, voorafgaand aan een Cliëntbespreking of MultiDisciplinair Overleg, door de contactverzorgende een aantal vaste vragen gesteld aan de cliënt en/of zijn/haar vertegenwoordiger Mocht er dan iets niet naar wens zijn, dan kan tijdig worden bijgestuurd. 

In 2018 waren de gemiddelde cijfers per locatie als volgt: 

Locatie  verzorging en verpleging intramuraal Cijfer 
Berkumstede Kleinschalig Wonen  7,2
Berkumstede algemeen  7,0
Havezate Kleinschalig Wonen  7,5
Havezate algemeen  7,7
Kievitsbloem  7,5
Rivierenhof 7,5
De Venus 7,3
Locatie wijkverpleging                                                Cijfer
Arcadia 7,3
Berkumstede 7,3
Ensemble, Wendakker en Westenhage 8,0
Fermate 7,6
Havezate 7,5
Hof van Blom 7,7
Kievitsbloem 7,7
Rivierenhof 7,8

Kwaliteitsuitvraag Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bezoekt regelmatig zorginstellingen. 

Door hier te klikken komt u op een pagina waar u in het zoekveld de naam ‘Driezorg’ kunt invullen. Vervolgens verschijnen de inspectierapporten rondom Driezorg.

Driezorg streeft ernaar de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening zo transparant mogelijk te maken om u zo behulpzaam te zijn bij het maken van uw keuze voor de zorgaanbieder die bij u past.