volg ons

Kwaliteit

Kwaliteit

Driezorg vindt het belangrijk dat er continu en cyclisch gewerkt wordt aan het verbeteren van haar zorg- en dienstverlening. Het kwaliteitsbeleid van Driezorg is dan ook gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie, door te sturen op verbetering van de zorg en het welzijn van cliënten en bewoners.

Kwalitatief goede zorg ontstaat niet zomaar, hiervoor is, naast een cliëntgerichte houding en een op kwaliteit gerichte instelling, een aantal voorwaarden onontbeerlijk. Al deze onderwerpen komen in het kwaliteitsbeleid van Driezorg samen. Hierbij zijn de missie, visie en kernwaarden van Driezorg uitgangspunt. Driezorg baseert haar kwaliteitsbeleid op de Wet kwaliteit klachten en geschillen die sinds januari 2016 van kracht is en het kwaliteitskader, waarvan het eerste concept in oktober 2015 gepubliceerd werd. Om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van Driezorg te structureren, borgen en verbeteren worden instrumenten ingezet, zoals klantpanels, aandachtsvelders en commissies.

Kwaliteitskader en Kwaliteitsplan 

Driezorg geeft invulling aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg door te werken aan verschillende aspecten van goede zorg. Deze staan verwoord in ons kwaliteitsplan 2017-2018. In ons kwaliteitsverslag laten wij zien op welke wijze uitvoering is gegeven aan het kwaliteitsverslag en welke resultaten zijn behaald.

 

PREZO

Driezorg werkt sinds 2009 met PREZO (Prestaties in de Zorg) als kwaliteitssysteem. PREZO is gebaseerd op de normen voor goede zorg, waarbij de zorgprestaties, die de professionals en de organisatie leveren aan de cliënt, centraal staan. Het gaat hierbij om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (de prestaties) en niet primair om de randvoorwaarden (structuren en processen).
PREZO ondersteunt op deze wijze het kwaliteitsbeleid van Driezorg.

Kortom, Driezorg wil de focus van haar kwaliteitszorg leggen daar waar die hoort: in de relatie cliënt (en zijn/haar naasten) – zorgmedewerker (de professional). Hierbij is de organisatie ondersteunend en faciliterend.

Cliënttevredenheidsonderzoek (CQ)

Bij Driezorg telt de mening van cliënten. Wij meten regelmatig hoe cliënten onze zorg- en dienstverlening ervaren. Ook in 2016 meten wij de tevredenheid van onze clienten.

Bekijk hieronder de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoeken van 2016.

Arcadia 2016
Berkumstede 2016
Kievitsbloem 2016
Fermate 2016
Havezate 2016
Hof van Blom 2016
Westenhage 2016

Bekijk hieronder de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoeken van 2015. 

Bij het onderzoek onder vertegenwoordigers van bewoners van locatie De Kievitsbloem in het najaar van 2015 waren er zes respondenten. In de landelijke richtlijnen van de CQ-index staat dat er minimaal tien respondenten moeten zijn voor het kunnen opmaken van een officiële rapportage.

Gebruikte afkortingen: 
SOM = beoordeling door bewoners
PG = beoordeling door vertegenwoordigers van bewoners
ZT = beoordeling van thuiszorg

Kwaliteitsuitvraag Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bezoekt regelmatig zorginstellingen. 

Door hier te klikken komt u op een pagina waar u in het zoekveld de naam ‘Driezorg’ kunt invullen. Vervolgens verschijnen de inspectierapporten rondom Driezorg.

Driezorg streeft ernaar de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening zo transparant mogelijk te maken om u zo behulpzaam te zijn bij het maken van uw keuze voor de zorgaanbieder die bij u past.