volg ons

Lokale clientenraad

De lokale cliëntenraden

Een lokale bewonersraad is een raad die verbonden is aan een locatie met Driezorgwoningen (aanleunwoningen) die verhuurd worden:

Deze locaties hebben een Lokale Cliëntenraad:

 1. De Venus
 2. Fermate
 3. Westenhagen
 4. Ensemble
 5. De Wendakker

Wat doet lokale cliëntenraad?
De lokale cliëntenraad heeft het recht advies of instemming te geven over besluiten die invloed hebben op alle cliënten en huurders van de locatie. Bijvoorbeeld als het gaat om verbouwen of verhuizing van de locatie of wanneer er een grote verandering in de zorgverlening gaat plaatsvinden.

De raad behartigt de belangen van alle cliënten van de locatie, over zaken die (bijna) alle cliënten aangaan. Het gaat niet over persoonlijke/individuele kwesties.

Wie kan zitting nemen in de lokale cliëntenraad?
U kunt lid worden wanneer u:

 • cliënt bent of bent geweest bij Driezorg;
 • een naaste bent van een cliënt (bijv. kleinkind, dochter of goede vriend);
 • Iemand bent met: 
  • specifieke deskundigheid; 
  • affiniteit heeft met de doelgroep; 
  • binding (of die wilt aangaan) met bewoners van de locatie.

Wordt u lid van een bewoners- of cliëntenraad?
Het is van groot belang dat er genoeg leden zijn in alle raden. Medezeggenschap kan niet zonder ‘goed gevulde’ bewoners- en cliëntenraden. U kunt zo’n lid zijn. 
Bekijk hier de vacature voor lid bewoners- of cliëntenraad >

Heeft u vragen? Wilt u contact met de centrale bewonersraad?
Mevrouw W.P.M. Nijland Veldhuis (voorzitter) en de heer B.G.J. te Loo (ambtelijk secretaris) staan u graag te woord.

Stuur een e-mail met uw vragen naar: centrale.bewonersraad@driezorg.nl.