volg ons

Mantelzorg

Voor mantelzorgers

Bijna iedereen verleent op een bepaalde manier mantelzorg. Mantelzorg is namelijk vrijwillige zorg verlenen aan een naaste. Mantelzorg is meestal iets dat je overkomt in je eigen sociale netwerk van familie en vrienden. Een wekelijkse boodschap, even koffie samen drinken of de was voor iemand doen. Het zijn allemaal vormen van mantelzorg. Herkent u zichzelf hierin?

Het beleid van de overheid is erop gericht dat mensen langer zelfstandig blijven of zo zelfstandig als mogelijk. U als mantelzorger speelt daarom een steeds grotere rol in de dagelijkse ondersteuning. Wij ondersteunen graag samen met u onze clienten. Dat doen wij door samen te overleggen met onze clienten en met u hoe we de juiste balans kunnen vinden in zelf doen en in ondersteuning. Maar ook door u de mogelijkheid te bieden dichtbij uw naaste te overnachten in onze logeerkamers.

Tijdelijke ondersteuning

Soms kan mantelzorg ook zwaar zijn. Vooral wanneer de mantelzorg jarenlang duurt. Driezorg biedt in dat geval tijdelijke ondersteuningsmogelijkheden, zoals respijtzorg en logeermogelijkheden. Mogelijkheden voor u om tijdelijk even op adem te komen.

Heeft u (tijdelijke) ondersteuning nodig? Veel is mogelijk! Driezorg biedt ondersteuning op maat vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Uw vraag beantwoorden wij met een passende oplossing.

Langdurige ondersteuning

Als de zorg te zwaar wordt, kan er ook structureel ondersteuning geboden worden, bijvoorbeeld met individuele begeleiding of dagbesteding. Maar denkt u ook aan deelname aan de maaltijdvoorziening in onze grand cafés of maaltijden aan huis geleverd. Wij zijn graag met u in gesprek over onze mogelijkheden.

Interesse?

Heeft u vragen over de mogelijkheden van onze zorg of welzijn services? Onze cliëntbemiddelaars staan u graag te woord.  

Kijk voor meer informatie over mantelzorg in Zwolle op:
Steunpunt Mantelzorg Zwolle, www.mantelzorgzwolle.nl 
Gemeente Zwolle, www.zwolle.nl/mantelzorg
Alzheimer regio IJssel-Vecht, www.alzheimer-nederland.nl/regios/ijssel-vecht
Zwolle Doet, www.zwolledoet.nl
Informele Zorg Zwolle, www.informelezorgzwolle.nl