volg ons

Missie & visie

Missie, Visie, Kern- en klantwaarden 

Missie 

Driezorg wil mensen een (t)huis bieden. Dat doet Driezorg vanuit haar woonlocaties in de wijken van Zwolle en Hattem. Driezorg wil veilige zorg en ondersteuning leveren op een vriendelijke en vertrouwde manier (dichtbij) (t)huis.

Visie

Mensen die ouder worden willen een waardevol leven leiden en van betekenis zijn, ondanks toenemende beperkingen. Hierbij hoort het houden van eigen regie en het maken van eigen keuzes in wat waardevol en van betekenis is. Driezorg vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen bij Driezorg. Thuis betekent dat je jezelf kunt zijn en blijven in een veilige en vertrouwde omgeving, ongeacht leeftijd of gezondheid. Driezorg wil mensen ondersteunen en versterken in het proces van ouder worden. De cliënt, met de mensen om de cliënt heen, staat aan het roer. Driezorg ondersteunt, in samenwerking met maatschappelijke partners, de cliënt bij zijn keuzes en wensen, binnen de financiële mogelijkheden.

Klantwaarden

Cliënten kunnen Driezorg in haar dienstverlening en dienstenaanbod herkennen aan onze klantwaarden.

1.Veilig

Veilig betekent dat een cliënt zich veilig en vertrouwd voelt in zijn woonomgeving. Wat voor de ene cliënt als veilig voelt, hoeft voor de ander nog niet veilig te zijn. Daarom wordt steeds op zoek gegaan naar wat voor iemand als veilig voelt. Veilig betekent dat de zorg en ondersteuning die door de medewerkers van Driezorg geleverd wordt, van hoge kwaliteit is.

Medewerkers van Driezorg zijn deskundig en vanuit hun vakmanschap verlenen ze veilige zorg en ondersteuning aan cliënten. De woonlocaties zijn zo ingericht dat aan de basisvoorwaarden van veiligheid wordt voldaan. Indien gewenst en/of noodzaakzakelijk kan door het inzetten van Domotica de veiligheid vergroot worden.

2.Thuis

Thuis betekent dat cliënten die in de woningen van Driezorg wonen zich thuis voelen. Dit vraagt van medewerkers om zich aan te passen aan de gebruiken en de wensen van de cliënten en op zoek te gaan naar de vraag wat voor iemand belangrijk is. Het vraagt van medewerkers ook het continue bewustzijn bij iemand op bezoek te zijn.

3.Eenvoud

Eenvoud betekent dat we het voor cliënten zo eenvoudig mogelijk maken. In ons taalgebruik zijn wij begrijpelijk. Wij zijn eenvoudig toegankelijk voor onze cliënten en voor onszelf. Geen ingewikkelde procedures en ingewikkeld taalgebruik dus. Eenvoud heeft ook te maken met de werkwijze van Driezorg. De systemen en procedures moeten ondersteunend zijn zodat hier zo weinig mogelijk tijd aan verloren gaat. Hierdoor kan meer waardevolle tijd aan de cliënt worden besteed en gaat de cliënttevredenheid omhoog. En vaak ook de medewerkerstevredenheid omdat die ook liever minder tijd besteden aan administratieve / procedurele zaken. Daarnaast komt eenvoud ook tot uitdrukking in eenduidige / actuele protocollen, zodat voor een ieder helder is wat er wordt verwacht en hoe te handelen in een specifieke situatie. Deze protocollen en werkinstructies moeten makkelijk vindbaar zijn voor iedere werknemer. Dit komt tevens de kwaliteit en veiligheid ten goede.

Kernwaarden

Onze cliënten en onze stakeholders herkennen onze kernwaarden. In ons gedrag en in de normen en gebruiken.

1.Aanspreekbaar

Aanspreekbaar zijn betekent dat medewerkers gemakkelijk toegankelijk zijn, zich actief naar elkaar uitspreken en de dialoog opzoeken. Er is ruimte voor complimenten en successen. Fouten worden bij Driezorg gezien als een mogelijkheid om van te leren. Echter wanneer mensen onvoldoende functioneren wordt het bespreekbaar gemaakt en er wordt zo nodig ingegrepen. Regels en voorschriften die er zijn, worden nog steeds opgevolgd maar er is in de nieuwe cultuur een openheid om ook nieuwe dingen te proberen die goed zijn voor de cliënt. De leiding van de organisatie is ondersteunend en faciliterend voor medewerkers en hun ontwikkeling. Zij neemt je niet bij de hand maar geeft actief feedback, kijkt naar oplossingen en ontwikkelmogelijkheden. in de organisatie komen deze waarden tot uitdrukking.

2.Daadkracht

In samenhang met aanspreekbaar zijn wordt van medewerkers ook daadkracht verwacht. Beloftes naar cliënten en collega’s worden nagekomen. Medewerkers stellen zich actief op om samen met de cliënt te bouwen aan een veilig (t)huis.

3.In verbinding

Onze medewerkers zijn in verbinding met de cliënt, stellen zich flexibel op, durven buiten kaders te denken en creatief te zijn. Onze medewerkers zijn zich hiervan bewust; zij krijgen de ruimte en weten hoe ze die kunnen benutten door het tonen van persoonlijk leiderschap.

(Meerjaren)beleidsplan 

Driezorg heeft vanuit haar missie en visie haar doelen voor 2018 verwoord in haar kwaliteitsplan. In 2018 wordt weer gewerkt aan een (meerjaren)beleidsplan.