volg ons

Organisatie

Bestuur en management

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op ons algemene beleid, het bewaken van onze maatschappelijke doelstelling en financiële continuïteit. Daarbij staan zij de directeur-bestuurder van Driezorg met advies ter zijde. Bij de uitvoering van haar taken maakt de Raad van Toezicht gebruik van de mogelijkheid om bepaalde bevoegdheden over te dragen danwel volmacht te verlenen aan functionarissen en/of organen binnen Driezorg.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Directeur-bestuurder en management

Janita Gorte is directeur-bestuurder van Driezorg. 

Het managementteam bestaat uit:

  • Harald Rook, Manager Bedrijfsvoering
  • Ingrid van Delft, Manager WWZ
  • Victor Steenkist, concerncontroller

Vaste adviseurs van het managementteam zijn:

  • Simone Slootmaker, adviseur Marketing en Communicatie
  • Elizabeth Alferink, adviseur Communicatie

De directeur-bestuurder, Raad van Toezicht of het management zijn te bereiken via het Directie secretariaat: telefoonnummer 038- 200 11 00 of secretariaat@driezorg.nl

Publicaties:

Statuten Driezorg
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Statutenwijziging Stichting de Wissel Vastgoed
Reglement Renumeratie commissie
Reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid
Reglement Auditcommissie