volg ons

Privacy reglement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze geldt voor alle landen van de Europese Unie. Ook Driezorg houdt zich aan deze verordening en heeft daarom o.a. een Privacy regelement ontwikkelt conform de regels die gelden voor de AVG.

Privacy reglement clienten en bewoners (webversie)

Privacy reglement medewerkers, vrijwilligers en sollicitanten (webversie)

Website
Ook onze website is aangepast volgens de regels die gelden voor de AVG. Te weten:

- Driezorg verzamelt via Google Analytics anonieme gebruiker gegevens ter verbetering van de website. 
- Driezorg heeft met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten
- Het laatste octet van het IP-adres heeft Driezorg gemaskeerd
- De optie 'gegevens delen' is door Driezorg uitgezet
- Driezorg maakt verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics - cookies

Nieuwsbrief
Driezorg heeft een digitale nieuwsbrief. Deze versturen wij niet zonder uw toestemming. Deze gegevens (Naam, E-mailadres, Soort relatie) worden niet gedeeld met derden of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij aanmelden voor de nieuwsbrief dient u altijd te bevestigen en kunt u zich wanneer u maar wilt, uit laten schrijven.

Aanmelden bezoek (tijdelijk)
Vanaf 1 juni maakt Driezorg gebruik van een online aanmeldapplicatie voor bezoekers. Bezoekers melden hun bezoek aan Driezorg aan d.m.v. een aanmeldformulier. Deze gegevens (Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam cliënt) bewaren wij niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Driezorg verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.