volg ons

Respijtzorg

Kortdurende Verblijf: Respijtzorg

Respijtzorg is tijdelijke en volledige overname van zorg om (u als) een mantelzorger vrijaf te geven.Ook als u een familielid bent die mantelzorg verleent. De zorg voor een thuiswonend (chronisch) ziek of gehandicapt familielid kan voor een mantelzorger zeer intensief en langdurig zijn. Vooral als degene voor wie u zorgt niet alleen thuis kan zijn. Het is belangrijk dat u de zorg af en toe kunt overdragen, zodat u even tijd heeft voor uzelf of voor andere gezinsleden en vrienden.

Een professionele zorgverlener neemt uw zorgtaken even van u over, zodat u met een gerust hart van huis kunt gaan. Bijvoorbeeld voor een dag(deel) of voor een periode (tijdelijke opname). Respijtzorg ondersteunt u en helpt voorkomen dat u overbelast raakt. Driezorg kan de zorg wat langer overnemen, bijvoorbeeld zodat u op vakantie kunt gaan. Bij een aantal van onze locaties zijn speciale aangepaste kamers beschikbaar voor een kortdurend verblijf.

Wat kost het u?

Gemeenten zijn - middels de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) - verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers. Het is afhankelijk van uw situatie of u de respijtzorg vergoed krijgt.

Interesse?

Het sociale wijkteam bepaalt of u in aanmerking komt voor respijtzorg. Zij geven een besluit af. Op basis van dit besluit kan er opname binnen Driezorg plaatsvinden. U kunt bij de wijkverpleegkundige van Driezorg terecht voor meer informatie.