volg ons

Verwijzer

Voor verwijzers

Als verwijzer vindt u bij Driezorg een compleet aanbod van wonen, welzijn en zorg. Over de mogelijkheden denken wij graag met u mee. Of het nu gaat om zorg aan huis, revalidatie, zorg bij dementie, een passende woonsituatie, leuke activiteiten of diensten aan huis. Samen geven we onze cliënten de juiste zorg en aandacht.

Voor alle vragen rond wonen, welzijn en zorg bij Driezorg neemt u contact op met onze cliëntbemiddelaars.

Overige belangrijke contactgegevens:

Het behandelteam
De (wijk) verpleegkundigen
De Casemanagers dementie
Algemene receptienummers per locatie

U heeft een cliënt voor crisisopname?

Om in aanmerking te komen voor crisisopname bij Driezorg onder de Wet langdurige zorg dient de cliënt te voldoen aan alle hier genoemde criteria:

  • De cliënt heeft een Wlz-indicatie (zzp) of de aanvrager van de spoedopname verwacht dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt.
  • Er is sprake van een acute verandering in de gezondheidssituatie.
  • Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig dus de cliënt dreigt een onacceptabel risico te lopen op lichamelijk en geestelijk letsel, dan wel zijn omgeving in gevaar te brengen (waarbij dit niet onder een IBS in het kader van de BOPZ valt).
  • Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk dus de inzet van alleen wijkverpleging (eventueel verhoging van de zorginzet) is niet voldoende om het gevaarscriterium op te heffen.

U wilt cliënten doorverwijzen naar Driezorg?