volg ons

Vrienden van Driezorg

Vrienden van Driezorg

Op sommige van onze locaties is een Vrienden van Driezorg-stichting actief die een bijdrage levert aan het verbeteren van het woon- en leefklimaat op onze locaties. Dit doen ze door geld in te zamelen bij particulieren en instellingen. Daarvan worden bijvoorbeeld extra recreatiemogelijkheden voor bewoners betaalt.

Vrienden van de Hof van Blom
KVK-nummer: 41038741
Voorzitter: Mw. H. Jurriëns, j.m.jurriens@hetnet.nl of 038 444 99 16 / 06- 519 60 131  

Vrienden van De Venus
KVK-nummer:  41024005
Voorzitter: Dhr. R. Zweep, rhzweep@hotmail.com 

Vrienden van Berkumstede
KVK-nummer:  41025032
Voorzitter: Dhr. A. Veldman, info@vriendenvanberkumstede.nl
Brochure

Vrienden van De Havezate
KVK-nummer:  41024661
Voorzitter: Dhr. A. Spikman
Brochure

Vrienden van De Kievitsbloem (Stichting Dokter E.H. Hengeveldfonds)
KVK-nummer: 41023335
Voorzitter: Dhr. M.M.D. Pool
Secretaris/penningmeester: Mevr. A. Scholing

Vrienden van Rivierenhof
KVK-nummer: 41025146
Voorzitter: Mw. D. Weegenaar

Stichting Vrienden van WEW  (Westenhage, Ensemble en Wendakker) 
KvK 68899009
Voorzitter: W. aan het Rot
Secretaris: R. van Tellingen rlvantellingen@gmail.com of tel. 06-52633026