volg ons

(Wijk)verpleegkundigen

(Wijk)Verpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen

Elke locatie heeft een eigen wijkverpleegkundige. Zij verstrekken de indicaties voor de wijkzorg en onderhouden contact met apotheek, sociale wijkteams en mantelzorgers. Het team is bereikbaar via het Servicepunt of via e-mail: wijkverpleegkundigen@driezorg.nl.

Verpleegkundigen

Voor clienten met een WLZ-indicatie heeft Driezorg in haar teams verpleegkundigen in dienst. Elke client heeft daarnaast een eigen contactverzorgende. Deze is te bereiken via het Servicepunt. Mochten er dringende vragen , dan is het aanwezige zorgpersoneel van de verschillende locaties ook te bereiken via het Servicepunt.